På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

GEMÜs forskning och utveckling

Kundlösningar och produktnyheter

GEMÜ investerar kontinuerligt i produktoptimering och utveckling i dialog med kunder, utvecklingspartner och utbildningsinstitut.

Varje år lägger GEMÜ-gruppen upp till 5 % av omsättningen på forskning och utveckling. Dess nav är utvecklings- och innovationscentret GEMÜ Dome i Waldzimmern, Tyskland. Över 100 medarbetare ansvarar för utveckling, konstruktion, produktstyrning och teknisk samordning.

Nya tekniker

”En idé är endast god om man gör någonting av den.” Fritz Müllers citat präglar teknikerna och ingenjörerna i ”Dome”.  Detta synsätt är vägledande när medarbetarna tar itu med nya tekniker och testar nya ideer. Till sist måste dock alla produkter hålla måttet i testerna, kvalitetssäkringen och inte minst hos kunden.

Kundorientering

Många GEMÜs produkter skapas i direkt samarbete med kunden. Partnerskap för utveckling, som t.ex. vid engångs-membranventilen GEMÜ SUMONDO, står därför för marknadsorienterade och framtidsinriktade produktnyheter. Samtidigt tas dagligen nya specialventiler fram t.ex. kundspecifika flervägsventilblock. GEMÜ Schweiz är dimensionerings- och tillverkningspartner för plastdelar inom medicinsk teknik.