På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

Ren produktion

hos GEMÜ

Både insatser på kort sikt och mer långsiktiga projekt diskuteras regelbundet och genomförs därefter målmedvetet. Förutom att man energisanerar sina befintliga byggnader, lägger GEMÜ även stor vikt vid hur de nya byggnaderna konstrueras och utformas när man expanderar.

Energisanering

GEMÜ investerar regelbundet i företagsgruppens byggnadsbestånd. Till exempel kommer vi under tredje kvartalet 2015 att byta alla fönster i fasaden på en byggnad från 60-talet. Dessutom har ett antal åtgärder vidtagits för att förbättra fasadisoleringen och därmed minska gasförbrukningen för uppvärmning.

Nya byggnader

Vid alla våra anläggningar och husbyggen har vi gett arkitekterna och platscheferna i uppdrag att planera och bygga så långsiktigt hållbart som möjligt. Som exempel kan nämnas nybyggnaden av vårt utvecklings- och innovationscentrum GEMÜ Dome, där man skapat en solcellsanläggning som följer solens bana. När vårt europeiska produktions- och logistikcentrum uppfördes i Kupferzell i Tyskland satsade man däremot på ett kraftvärmeverk. Även renrumsanläggningen i Emmen, Schweiz, har byggts enligt de modernaste synsätten. Till exempel sker uppvärmningen med spillvärme.

Milstolpe för GEMÜ 2015: Nybygge i Kina

Även i Kina har GEMÜ byggt så miljövänligt som möjligt och sommaren 2015 kunde vi inviga företagsgruppens modernaste byggnad där. Det går att se på alltifrån att man använder så kallad trigeneration av kraft–värme–kyla till att man återvinner avloppsvatten och utnyttjar av moderna, energibesparande tekniker och byggnadsmaterial. Även under pågående drift kommer våra kinesiska kollegor att styra anläggningens energiflöden på ett rationellt sätt.

Arbetssäkerhet och arbetarskydd

Förutom resurshushållningsaspekterna lägger GEMÜ även extra stor vikt vid arbetssäkerhet och arbetarskydd. Därför minskar vi bland annat antalet farliga ämnen i produktionen och uppmuntrar friskvård, exempelvis genom hälsodagar och företagsmotion.