På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

Rena produkter

Hållbarhetskriterier hos GEMÜ

GEMÜs ingenjörer och tekniker arbetar i hög grad med hållbarhetskriterier under utvecklings-, konstruktions- och produktionsprocessen. Det innebär flera olika fördelar:

  • Materialbesparing: på själva produkten och/eller när anläggningarna utformas hos våra kunder
  • Energibesparing: vid tillverkningen och/eller vid användningen
  • Material som är skonsamma mot miljön: vid tillverkningen och/eller vid användningen
  • Lägre transportkostnader: för produkten och/eller den färdiga anläggningen

Exempel på materialbesparing

Med GEMÜ 550 och GEMÜ 650 har våra medarbetare på utvecklings- och innovationscentrum GEMÜ Dome konstruerat två mycket tunnväggiga ventiler i rostfritt stål och förberett dem för marknaden. Förutom inbesparingen av värdefullt råmaterial går det nu att placera ventilerna tätare tillsammans. Man sparar alltså även utrymme. Ett annat exempel är omkonstruktionen av membranventilen GEMÜ 690. Genom flera olika optimeringsåtgärder kunde vi minska storleken, uppnå materialbesparingar på upp till 50 % och minska styrluftsförbrukningen påtagligt. Även den allra senaste produktinnovationen bygger på detta tänkesätt: Huset till fördelningsventilen GEMÜ 553 ansluts och tätas utan ytterligare rör kopplingar, rör eller svetsfogar.

Exempel på energibesparing

Styrluftsförbrukningen handlar inte bara om pneumatiska ventiler, utan framför allt om de automatiseringskomponenter som styrs av dem. Med ventilaktivering GEMÜ 4242 kan vi här erbjuda en kombination av elektrisk gränslägesindikator och en 3/2-vägs pilotventil. Genom att använda denna produkt i stället för en lägesindikator i kombination med en extern pilotventil, kan man till exempel sänka tryckluftsförbrukningen avsevärt och på så vis utnyttja anläggningen såväl mer ekonomiskt som resurssnålt. Även de elektriska manöverdon som sedan flera år ingår i GEMÜs sortiment möjliggör ett betydligt bättre ”fotavtryck” vid drift av anläggningen, eftersom de bara använder energi när de aktiveras – medan däremot pneumatiska ventiler måste förses med tryckluft kontinuerligt.

Exempel på material som är skonsamma för miljön

Som en del av produktförbättringarna och innovationerna hos GEMÜ undersöker konstruktions- och provningsavdelningen ständigt möjligheten att använda mer miljövänliga material eller att byta ut material som är tvivelaktiga. Redan sedan några år tillbaka används ersättningsmaterial i svävkroppsmätarna, så att de nu enbart innehåller den absoluta miniminivå med bly som krävs för att (fortfarande) garantera funktionen.

Exempel på minskat material- och transportbehov

Ytterligare ett exempel på GRÖN TEKNIK är våra M-Block av plast eller metall. I de kompakt byggda ventilblockssystemen sammanfogas olika komponenter efter kundens önskemål i en väl beprövad enhet. Det innebär att monteringsdelar, svets- och limfogar begränsas till ett minimum. Detta ökar inte bara säkerheten hos anläggningen och förkortar monteringstiden, utan förenklar även transporterna och minskar utrymmeskraven vid lagerhållning och anläggningskonstruktion. Dessutom blir man kvitt material som inte behövs, vilket bland annat förkortar uppvärmningstiden vid sterilisering av komponenterna.