På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

Rena projekt

Leva och arbeta på ett hållbart sätt

Socialt ansvar och företagaransvar har ända sedan 1964 varit tydliga riktlinjer som ständigt följt på GEMÜ. Hit hör att vi stödjer idrott och kultur, men också att vi betonar miljöaspekterna inom företaget och engagerar oss i projekt och initiativ till skydd för miljön i de regioner där våra anläggningar ligger. En kortfattad översikt över projekt som just nu pågår:

CO2-neutral webbplats

Varje internetsajt orsakar på grund av den energiförbrukning som den kräver (t.ex. för IT-infrastrukturen) en viss mängd CO2-utsläpp. GEMÜ har anslutit sig till initiativet ”CO2-neutral webbplats” för att kompensera för detta. Hur stora utsläppen blir beräknas utifrån antalet besökande på vår webbplats. Vi bidrar sedan till att minska CO2-utsläppen genom att finansiera olika klimatprojekt över hela världen. Mer information om initiativet ”CO2-neutral webbplats” hittar du på www.co2neutralwebsite.com.

Green Thinking / Young People Project

Sedan 2014 kan lärlingar inom industrin och handeln få tillbringa upp till fyra veckor hos GEMÜ för utbildning i miljöledningssystem. Man kombinerar då teori och praktik: Efter genomgång och förklaring av mättekniken får de unga medarbetarna leta efter köldbryggor i byggnaderna och läckor i tryckluftsförsörjningen. Men de stödjer även arbetarskyddet, till exempel genom att mäta bullernivån. Och de hjälper till att vidareutveckla den idésammanställning som utgör grunden för den årliga investeringsplaneringen.

Bike to work

Sedan flera år tillbaka tar våra medarbetare på de två anläggningarna i Schweiz cykeln till jobbet inom ramen för olika aktivitetsprogram. 2014 pågick ”bike to work” under månaderna maj och juni – och vi på GEMÜ trampade med även denna gång. Förhoppningen är att så många som möjligt ska få smak för cykeln som ett nyttigt, effektivt och miljövänligt transportmedel.

GEMÜ GREEN MOVE

2012 utformades projektet GREEN MOVE, GEMÜs eldrivna transfersystem. Tre stycken Smart Fortwo Electric Drive Coupé, eller E-Smart som förkortningen heter, i vitt och grönt finns till hands på de tre anläggningarna i Hohenlohe för att kunna transportera medarbetarna mellan fabrikerna utan buller och utsläpp. Under 2014 utnyttjade lärlingarna helt sonika Smart-bilarna för att göra reklam för hållbar utveckling i skolorna i trakten. Även våra egna medarbetare drar nytta av E-mobiliteten: Alla medarbetare kan kostnadsfritt ladda sin egen elbil på företagets laddningsstationer.

Sociala projekt

I enlighet med mottot ”Regionalt förankrade och globalt verksamma” stöttar GEMÜ såväl föreningar, evenemang och initiativ i Hohenlohe som projekt över hela världen. Som exempel kan nämnas vårt stöd för brasilianska barnhem sedan mer än 30 år. Ett sådant är Santo Antonio som blivit hem för omkring 650 barn och ungdomar från svåra förhållanden.