På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

GEMÜ Historia

Nya produkter, nya marknader, nya anläggningar

Inget fram och tillbaka, utan kontinuerlig stabil tillväxt: Det är vad GEMÜ-företagsgruppen står för.

Med ett litet startlån började Fritz Müller bygga upp sitt företag i sin mors garage. Sedan dess går GEMÜ framåt, även om vissa bakslag inte kunnat undvikas helt. Men tack vare det breda produktsortimentet, engagerade medarbetare och stödet från ägarfamiljen har företaget fortsatt kunnat drivas vidare med framgång.

Läs mer om företagets grundare och om hur hans handlingskraftiga fru Ingrid stöttade och uppmuntrade honom.Läs mer om milstolparna i företagets historia.