På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

Ekonomi

accounts(at)gemu.se

Christian Eklund
Ekonomichef
Tel 031-99 65 03
christian.eklund(at)gemu.se

Monica Wanström
Ekonomi
Tel 031-99 65 12
monica.wanstrom(at)gemu.se