På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

Ledning

Lars Hillgren
Verkställande direktör
Tel 031-99 65 16
lars.hillgren(at)gemu.se

Per Brynander
Teknisk direktör
Tel 031-99 65 15
per.brynander(at)gemu.se

Christian Eklund
Ekonomichef
Tel 031-99 65 03
christian.eklund(at)gemu.se

Monika Brynander
Team Leader Kundservice
Tel 031-99 65 08
monika.brynander(at)gemu.se