Produktcertifikat

Orderrelaterade intyg och certifikat

FDA-bekräftelser, intyg om ATEX-överensstämmelse samt testintyg och övriga dokument skapas först vid beställning och går då att hämta via internet.

Till inloggning

Orderrelaterade intyg och certifikat

Till företagets certifikat

Allmänna intyg och godkännanden

Samtliga allmänna dokument om våra produkter finns uppställda på den här sidan. 

 

Certifikat 490 TA-Luft
DE
pdf
60 KB
Certifikat 651 AS-Interface
Certifikat C48X DN700-2000 ACS
Certifikat C48X DN700-2000 EPDM-002 ACS
Certifikat C48X DN700-2000 Resicoat R4 Black ACS
Certifikat Kulventiler i rostfritt stål TA-Luft
Försäkran om överensstämmelse 490 Tätningsmaterial code P FDA
Försäkran om överensstämmelse 740 741 748 K740 BSE TSE fett oljefri Tätningsmaterial 5C 5T FDA USP
Försäkran om överensstämmelse CleanStar Tätningsmaterial code 30
Försäkran om överensstämmelse CleanStar Tätningsmaterial code 5A
Försäkran om överensstämmelse CV FDA
DE
pdf
49 KB
EN (GB)
pdf
49 KB
Försäkran om överensstämmelse Kulventiler Tätningsmaterial Ftalatfritt
Försäkran om överensstämmelse Magnetventiler FDA
Försäkran om överensstämmelse Sätestätning 5P
Försäkran om överensstämmelse Sätestätning PTFE
Försäkran om överensstämmelse TubeStar Tätningsmaterial code 30
Försäkran om överensstämmelse TubeStar Tätningsmaterial code U
Konformitetsdeklaration 1235 1236
DE
pdf
241 KB
EN (GB)
pdf
241 KB
Konformitetsdeklaration 1434
DE
pdf
65 KB
EN (GB)
pdf
65 KB
Konformitetsdeklaration 1435
DE
pdf
63 KB
EN (GB)
pdf
63 KB
Lämplighet för användning med syrgas GEMÜ sätesventiler
Lämplighet för användning med syrgas Tätningsmaterial code 3A/13 5A/52 5E
Tillverkardeklaration 032x SIL
DE
pdf
92 KB
EN (GB)
pdf
92 KB
RU
pdf
92 KB
Tillverkardeklaration 1235 SIL
DE
pdf
92 KB
EN (GB)
pdf
92 KB
RU
pdf
92 KB
Tillverkardeklaration 1236 SIL
DE
pdf
92 KB
EN (GB)
pdf
92 KB
RU
pdf
92 KB
Tillverkardeklaration 1436
DE
pdf
82 KB
EN (GB)
pdf
87 KB
FR
pdf
93 KB
Tillverkardeklaration 514 530 532 534 550 554 032x SIL
Tillverkardeklaration 514 530 532 534 550 554 SIL
Tillverkardeklaration 650 032x SIL
Tillverkardeklaration 650 SIL
DE
pdf
93 KB
EN (GB)
pdf
93 KB
RU
pdf
93 KB
Tillverkardeklaration 687 032x SIL
Tillverkardeklaration 687 SIL
DE
pdf
93 KB
EN (GB)
pdf
93 KB
RU
pdf
93 KB
Typintyg 1270 1271 ATEX
Typintyg 480 481 487 488 DVGW Vatten