På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

Teknisk utbildning

Nybörjare

När GEMÜ-nybörjaren börjar på företaget får han/hon en grundläggande och allmän applikationsteknisk grundutbildning som lägger grunden för ett säkert inträde i ventil-, mät- och reglerteknikens värld.

Om du är intresserad av någon av utbildningarna nedan är du välkommen att kontakta din kontaktperson på GEMÜ eller direkt via training(at)gemu-group.com.

Utbildningskalender (tysk)

Utbildningskalender (tysk)

Gruppering Utbildningstitel Tecken
Grundläggande ventilteknik Grundmodul GV0101D
Grundläggande ventilteknik Plaster GV0102D
Grundläggande ventilteknik Metaller GV0103D
Grundläggande ventilteknik Rörledningsanslutningar GV0104D
Grundläggande applikationsteknik Bioteknik, läkemedelstillverkning, livsmedel och kosmetika GA1000D
Grundläggande applikationsteknik Hög renhet, halvledare och kritiska medier GA2000D
Grundläggande applikationsteknik Kemi, bearbetande industri, vatten och miljö GA3000D
Grundläggande mät- och reglerteknik Elektronik och pneumatik GM0101D
Grundläggande mät- och reglerteknik Mätmetoder och arbetssätt GM0102D
Grundläggande mät- och reglerteknik Reglerkretsar för positions- och processreglering GM0103D