På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

Teknisk utbildning

Nybörjare

När GEMÜ-nybörjaren börjar på företaget får han/hon en grundläggande och allmän applikationsteknisk grundutbildning som lägger grunden för ett säkert inträde i ventil-, mät- och reglerteknikens värld.

Om du är intresserad av någon av utbildningarna nedan är du välkommen att kontakta din kontaktperson på GEMÜ eller direkt via training(at)gemue.de.

Utbildningskalender (tysk)

Utbildningskalender (tysk)

GrupperingUtbildningstitelTecken
Grundläggande ventilteknikGrundmodulGV0101D
Grundläggande ventilteknikPlasterGV0102D
Grundläggande ventilteknikMetallerGV0103D
Grundläggande ventilteknikRörledningsanslutningarGV0104D
Grundläggande applikationsteknikBioteknik, läkemedelstillverkning, livsmedel och kosmetika GA1000D
Grundläggande applikationsteknikHög renhet, halvledare och kritiska medierGA2000D
Grundläggande applikationsteknikKemi, bearbetande industri, vatten och miljöGA3000D
Grundläggande mät- och reglerteknikElektronik och pneumatikGM0101D
Grundläggande mät- och reglerteknikMätmetoder och arbetssättGM0102D
Grundläggande mät- och reglerteknikReglerkretsar för positions- och processregleringGM0103D