På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

Bordekontaminering

Boron Decontamination
Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är en bor i dricksvatten skadligt i en halt av över 0,5 mg/l. Dessutom visar det sig att en hög andel bor i vattnet som används för bevattning av grödor kan vara skadlig för både människor och djur vid förtäring av de resulterande jordbruksprodukterna. Bor har inte ingått bland de tidigare kända skadliga ämnena i dricksvattnet och är därför en ny utmatning när det gäller reningen av dricksvatten. Detta exempel visar en innovativ och trendsättande metod.
Ytterligare applikationer

Information för nedladdning

GB
pdf
142 KB
DE
pdf
131 KB