På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

Delavsaltning med CARIX®-metoden

GEMÜ butterfly valves in the Niedernhall waterworks - Partial deionization using the CARIX® procedure
Det inmatade obehandlade vattnet bearbetas i vattenverket i Niedernhall i olika beredningsnivåer: först filtreras det med ultrafiltrering, sedan avhärdas det med en jonbytare och slutligen steriliseras det med UV-desinfektion. Per timme bearbetas 300 m³ vatten, vilket innebär 2,2 miljoner m³ per år. Det speciella med just den här anläggningen, som drivs av Zweckverband Wasserversorgung Nordostwürttemberg, är jonbytet med CARIX®-metoden (Carbon Dioxide Regenerated Ion Exchangers). Fördelarna med denna metod är framför allt de ovanligt låga driftskostnaderna och att den är miljövänlig.
Ytterligare applikationer

Information för nedladdning

GB
pdf
254 KB
DE
pdf
257 KB