På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

Produktion av ren ånga för sterilisering

High purity steam generation for sterilization
Kvaliteten på vanlig ånga räcker inte till vid sterilisering av anläggningar inom läkemedelsindustrin. Den har för hög andel nedsmutsning, partiklar, hydrazin, fosfater och liknande (korrosionsinhibitorer). Enligt relevanta föreskrifter, t.ex. FDA (Food and Drug Administration), måste en särskilt ren ånga användas för läkemedel. Ovanstående partiklar får inte förekomma och de får inte heller innehålla flyktiga komponenter eftersom dessa inte kan tas bort vid filtreringen.
Ytterligare applikationer

Information för nedladdning

FR
pdf
212 KB
GB
pdf
98 KB
DE
pdf
99 KB