På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

Reningsverk/aktivslambassänger för avloppsvatten

Sewage clarification plant / Sewage activating basin
Det kommunala avloppsvattnet leds först ner i försedimenteringsbassänger. Där sker den första mekaniska reningen. Efter den första reningen leds avloppsvattnet till aktivslambassänger. I den första fasen, nitrifikationen, tillsätts syre i form av tryckluft. Ammonium oxideras till nitrit med hjälp av bakterier. Då uppstår det s.k. aktiva slammet. I den andra fasen, denitrifikationen, sker inte oxidationen med hjälp av syrgas utan i stället med syret i nitratjonen.
Ytterligare applikationer

Information för nedladdning

DE
pdf
160 KB
GB
pdf
159 KB