På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

Uranavskiljning och delavsaltning med Uranex®- och Carix®-metoden

GEMÜ butterfl y valves at the Trollmühle Waterworks - Uranium removal and partial deionization using Uranex® and Carix® procedures
Vattenverket Trollmühle i Windesheim nära Bingen am Rhein förser för närvarande cirka 43 000 människor i 14 000 hushåll med 2,2 miljoner m³ dricksvatten per år. Vid belastningstoppar motsvarar det en daglig mängd på upp till 8 500 m³. Krüger WABAG/VWS Deutschland GmbH har för det första en URANEX®-anläggning, i vilken vattnets geologiskt betingade uranhalt minimeras genom jonbyte. För det andra utförs delavsaltning genom jonbyte med CARIX®-metoden.
Ytterligare applikationer

Information för nedladdning

GB
pdf
255 KB
DE
pdf
251 KB