På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

Kemi- och miljöteknik

Motståndskraftig och robust ventil-, mät- och reglerteknik

GEMÜ erbjuder ventiler, mät- och reglerkomponenter för höga temperaturer, höga tryck och kritiska processmedier.

Tack vare största möjliga flexibilitet vid valet av material säkerställs process- och anläggningssäkerheten även vid kritiska parametrar.

Ett stort antal ventilprinciper och material

Ventilprinciper som membranventiler, sätesventiler, vridspjällsventiler, kulventiler och magnetventiler används med framgång i ett stort antal processer t.ex. inom ytteknik. Det finns ventilhus av metall eller plast eller metallhus med PFA-, PVDF- och PP-plastinklädnad. Den senare förenar plastens motståndskraft mot aggressiva medier med robustheten hos hus av metall.

Vridspjällsventil med hög motståndskraft GEMÜ 490

GEMÜ 490 är en vridspjällsventil för höga kemiska påfrestningar. Dess konstruktionsprincip är koncentriska ventiler med mjuk tätning och inklädnad av TFM™ (PTFE)/PFA. GEMÜ 490 finns med nominell bredd DN 40 - 900 (1½" - 36") med wafer- eller lug-anslutning.

Exempel på processer med GEMÜs ventil-, mät- och reglersystem

 • Anläggningar för förestring
 • Produktion av salpetersyra
 • Användning i raffinaderier t.ex. i cyklonavskiljare och destillationskolonner

Fördelar med vridspjällsventiler av metall

 • Stort antal ventilhustyper, anslutningstyper, ventilhusmaterial, tätningsmaterial och spjällutföranden
 • Förbättrad tätning genom speciell tätningsgeometri – även vid större nominella diametrar; täthetskontroll enligt EN 12266-1
 • Moduluppbyggd konstruktion (manöverdonsvarianter, instrumentering, automatisering)
 • Atex-klassade utföranden för explosionsfarliga miljöer
 • TA-luft-utföranden

Fördelar med membranventiler

 • Okänsliga för partikelförande medier
 • Hermetisk separation mellan medium och manöverdon
 • Ventilhus av kvalitetsplast (PP, PVC, ABS, PVDF, PTFE); finns även med hus av rostfritt stål och metallhus med plastinklädnad (se nedan)
 • Kundspecifika flervägsventilblock av plast och metall
 • Atex-klassade utföranden för explosionsfarliga miljöer

Fördelar med membranventiler med plastinklädnad

 • Helt rakt genomflöde vid trögflytande medier som t.ex. slam och vätskor med hög andel fast material eller fiber
 • Förebyggande av mikrospånavskiljning (hydroabrasion) vid slipande medier som ytvatten med sand eller kalkmjölk för vattenrening
 • Hög kvalitet, exakta definierbara geometriska egenskaper, bibehållen väggtjocklek samt hög processäkerhet och reproducerbarhet genom plastinklädnad som utförts med de modernaste sprutformningsmaskinerna

Alla GEMÜ-ventiler med pneumatiska eller elektriska manöverdon kan levereras med instrumentering från fabrik.