Coockies på Gemü´s webplats

GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. ...

Se Information om cookies för mer information om hur GEMÜ använder cookies. Sekretesspolicy

GEMÜs webbplatser använder cookies

En cookie är en kort text som skickas från en webbplats till din webbläsare och sedan lagras i ditt system. GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbsidor så att den så långt möjligt överensstämmer med besökarens preferenser (t.ex. land- och språkval). Cookies anpassar också den information som visas på webbplatsen nästa gång du besöker den. Om du har registrerat dig på webbplatsen kan vissa uppgifter, t.ex. ditt användarnamn, lagras via en cookie.

Cookies på GEMÜs webbplatser

På GEMÜs webbplatser används både sessions cookies och beständiga cookies. Med sessionscookies avses cookies som endast lagras i minnet under användarens besök på webbplatsen. Sådana cookies sparas inte i slutanvändarens system.

Tack vare beständiga cookies känns du igen varje gång du återkommer till vår webbplats och de inställningar du gjort tidigare väljs automatiskt så att du inte behöver ange dem på nytt vid varje besök. Beständiga cookies lagras permanent i användarens system (på hårddisken eller någon annanstans) och kan ha en livslängd från några sekunder till flera år. GEMÜs webbplatser använder beständiga cookies bland annat för att komma ihåg land-/språkval, underlätta statistikinsamling och komma ihåg om användaren redan har svarat på en onlineundersökning.

Alternativ

Om du inte vill acceptera cookies från GEMÜs webbplats kan du välja att lämna webbplatsen eller konfigurera din webbläsare så att den antingen aviserar när du tar emot en cookie (så att du kan välja om du ska acceptera den eller inte) eller spärrar alla eller vissa typer av cookies. Webbläsaren kan också radera tidigare sparade cookies. Information om inställningar för cookies finns i webbläsarens hjälpfunktion. Även om du har spärrat användningen av cookies i din webbläsare kan du besöka de flesta delar av GEMÜs webbplatser.

Den nya generationen mjuktätande, centriska vridspjällsventiler

Modellserie GEMÜ R480 Victoria

Ny konstruktion – nya egenskaper.

Den nya modellserien vridspjällsventiler GEMÜ R480 Victoria imponerar med konstruktionsmässiga fördelar vid montering, drift och underhåll.

 

 

Made by GEMÜ – så tillverkas den nya modellserien vridspjällsventiler GEMÜ R480 Victoria.

Genom att använda den allra senaste robottekniken och ett avancerat transportsystem tar vi själva hand om hela tillverkningskedjan för våra vridspjäll, från fräsning av ämnen till avslutande ytbeläggning.

Att våra vridspjällsventiler är egentillverkade betyder att vi får betydligt bättre kontroll över alla kvalitetskritiska processer.

 

Ventilerna

             GEMÜ R480 Victoria

             GEMÜ R481 Victoria

Vridspjällsventil med fri axeländePneumatisk vridspjällsventil

             GEMÜ R487 Victoria

            GEMÜ R488 Victoria

Manuell vridspjällsventilElektromotorisk vridspjällsventil

Avlägsnande av uran och delavsaltning i vattenverk i Trollmühle

Vattenverket Trollmühle i Windesheim nära Bingen am Rhein förser för närvarande cirka 43 000 människor i 14 000 hushåll med 2,2 miljoner m³ dricksvatten per år. Vid belastningstoppar motsvarar det en daglig mängd på upp till 8 500 m³. Krüger WABAG/VWS Deutschland GmbH har för det första en URANEX®-anläggning, i vilken vattnets geologiskt betingade uranhalt minimeras genom jonbyte. För det andra utförs delavsaltning genom jonbyte med CARIX®-metoden.

 

Se användningsexempel

DVWG Dricksvattenreservoar

Förutom källvattentag, brunnar, pumpstationer, vattenrening och distributionssystem påverkar typen av vattenmagasinering avsevärt kvaliteten på dricksvattnet. Till skillnad från de traditionella lagringsplatserna av betong, t.ex. i vattentorn, erbjuder tankar av rostfritt stål nya perspektiv och förbättrade kvalitetsattribut för kommunala dricksvattensystem. Vattentankarna kan förvaras i en byggnad som är både enkel och kostnadseffektiv att uppföra. Byggnaden kan utseendemässigt lätt anpassas till den omgivande miljön.

 

Se användningsexempel

Havsvattenavsaltning med omvänd osmos

Singapore började för några år sedan att ta dricksvattenförsörjningen i sina egna händer. Den första stora avsaltningsanläggningen för havsvatten ”TUAS Desalination” byggdes och planerades av Hyflux Ltd. Anläggningen arbetar efter principen om omvänd osmos och producerar över 136 000 m³ dricksvatten per dag. Denna mängd räcker till för att fylla ca 55 olympiska simbassänger.

 

Se användningsexempel