Den nya generationen mjuktätande, centriska vridspjällsventiler

Modellserie GEMÜ R480 Victoria

Den nya generationen mjuktätande, centriska vridspjällsventiler

Ny konstruktion – nya egenskaper.

Den nya modellserien vridspjällsventiler GEMÜ R480 Victoria imponerar med konstruktionsmässiga fördelar vid montering, drift och underhåll.

 

 

Made by GEMÜ – så tillverkas den nya modellserien vridspjällsventiler GEMÜ R480 Victoria.

Genom att använda den allra senaste robottekniken och ett avancerat transportsystem tar vi själva hand om hela tillverkningskedjan för våra vridspjäll, från fräsning av ämnen till avslutande ytbeläggning.

Att våra vridspjällsventiler är egentillverkade betyder att vi får betydligt bättre kontroll över alla kvalitetskritiska processer.

 

Ventilerna

             GEMÜ R480 Victoria

             GEMÜ R481 Victoria

Vridspjällsventil med fri axeländePneumatisk vridspjällsventil

             GEMÜ R487 Victoria

            GEMÜ R488 Victoria

Manuell vridspjällsventilElektromotorisk vridspjällsventil

Avlägsnande av uran och delavsaltning i vattenverk i Trollmühle

Vattenverket Trollmühle i Windesheim nära Bingen am Rhein förser för närvarande cirka 43 000 människor i 14 000 hushåll med 2,2 miljoner m³ dricksvatten per år. Vid belastningstoppar motsvarar det en daglig mängd på upp till 8 500 m³. Krüger WABAG/VWS Deutschland GmbH har för det första en URANEX®-anläggning, i vilken vattnets geologiskt betingade uranhalt minimeras genom jonbyte. För det andra utförs delavsaltning genom jonbyte med CARIX®-metoden.

 

Se användningsexempel

DVWG Dricksvattenreservoar

Förutom källvattentag, brunnar, pumpstationer, vattenrening och distributionssystem påverkar typen av vattenmagasinering avsevärt kvaliteten på dricksvattnet. Till skillnad från de traditionella lagringsplatserna av betong, t.ex. i vattentorn, erbjuder tankar av rostfritt stål nya perspektiv och förbättrade kvalitetsattribut för kommunala dricksvattensystem. Vattentankarna kan förvaras i en byggnad som är både enkel och kostnadseffektiv att uppföra. Byggnaden kan utseendemässigt lätt anpassas till den omgivande miljön.

 

Se användningsexempel

Havsvattenavsaltning med omvänd osmos

Singapore började för några år sedan att ta dricksvattenförsörjningen i sina egna händer. Den första stora avsaltningsanläggningen för havsvatten ”TUAS Desalination” byggdes och planerades av Hyflux Ltd. Anläggningen arbetar efter principen om omvänd osmos och producerar över 136 000 m³ dricksvatten per dag. Denna mängd räcker till för att fylla ca 55 olympiska simbassänger.

 

Se användningsexempel