Coockies på Gemü´s webplats

GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. ...

Se Information om cookies för mer information om hur GEMÜ använder cookies. Sekretesspolicy

GEMÜs webbplatser använder cookies

En cookie är en kort text som skickas från en webbplats till din webbläsare och sedan lagras i ditt system. GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbsidor så att den så långt möjligt överensstämmer med besökarens preferenser (t.ex. land- och språkval). Cookies anpassar också den information som visas på webbplatsen nästa gång du besöker den. Om du har registrerat dig på webbplatsen kan vissa uppgifter, t.ex. ditt användarnamn, lagras via en cookie.

Cookies på GEMÜs webbplatser

På GEMÜs webbplatser används både sessions cookies och beständiga cookies. Med sessionscookies avses cookies som endast lagras i minnet under användarens besök på webbplatsen. Sådana cookies sparas inte i slutanvändarens system.

Tack vare beständiga cookies känns du igen varje gång du återkommer till vår webbplats och de inställningar du gjort tidigare väljs automatiskt så att du inte behöver ange dem på nytt vid varje besök. Beständiga cookies lagras permanent i användarens system (på hårddisken eller någon annanstans) och kan ha en livslängd från några sekunder till flera år. GEMÜs webbplatser använder beständiga cookies bland annat för att komma ihåg land-/språkval, underlätta statistikinsamling och komma ihåg om användaren redan har svarat på en onlineundersökning.

Alternativ

Om du inte vill acceptera cookies från GEMÜs webbplats kan du välja att lämna webbplatsen eller konfigurera din webbläsare så att den antingen aviserar när du tar emot en cookie (så att du kan välja om du ska acceptera den eller inte) eller spärrar alla eller vissa typer av cookies. Webbläsaren kan också radera tidigare sparade cookies. Information om inställningar för cookies finns i webbläsarens hjälpfunktion. Även om du har spärrat användningen av cookies i din webbläsare kan du besöka de flesta delar av GEMÜs webbplatser.

Kvalitetspolicy

Vår kvalitetspolicy har fastställts av vår styrelse. GEMÜ förbinder sig sedan 1995 att i produktionsanläggningen (Emmen) i Schweiz konsekvent använda och kontinuerligt förbättra sitt kvalitetshanteringssystem i överensstämmelse med DIN EN ISO 9001 och sedan 2006 även DIN EN ISO 13485. Vår kvalitetspolicy lägger fast ramarna för våra kvalitetsmål och de kontrolleras regelbundet med avseende på ändamålsenlighet och lämplighet.

Kvalitet är inte bara produkternas kvalitet för oss, utan det betyder även kvaliteten på varje enskilt processteg. Vi strävar efter att förstå våra kunders krav, för att kunna erbjuda dem passande, högkvalitativa lösningar. Våra produkter och lösningar ska hjälpa våra kunder att bli framgångsrika på sin marknad.

Processer och förbättringar:

Vi har som mål att våra processer ska uppfylla våra kunders förväntningar. För att kunna nå detta mål arbetar vi hela tiden med att förbättra processerna. Förbättringarna kan initieras av våra medarbetare, genom revisioner eller genom input utifrån.

Kundnöjdhet:

Våra kunders nöjdhet är av största vikt för vårt företag och mäts regelbundet av oss. 

Vi arbetar kontinuerligt med att öka produktkvaliteten, leveranstillförlitligheten och vår service, för att kunna öka kundnöjdheten ännu mer. Återkoppling från våra kunder är viktig input för att vi ska kunna förbättra oss. 

Medarbetare:

Våra medarbetare är vår värdefullaste resurs. De väljs ut utifrån yrkesmässiga och personliga kvalifikationer och vidareutbildas kontinuerligt. Vi uppmuntrar egna initiativ och ansvarskänsla på alla nivåer i företaget.

Leverantörer:

En kedja är inte starkare än dess svagaste länk. Därför väljer vi starka leverantörer som partners. Leverantörer som delar vår kvalitetskänsla och vårt miljömedvetande och som inte strävar efter kortsiktig vinstmaximering.

Vi jobbar nära våra leverantörer för att stötta dem i deras utveckling, så att de i sin tur kan vara med och bidra till den kontinuerliga förbättringen av våra processer.