Coockies på Gemü´s webplats

GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. ...

Se Information om cookies för mer information om hur GEMÜ använder cookies. Sekretesspolicy

GEMÜs webbplatser använder cookies

En cookie är en kort text som skickas från en webbplats till din webbläsare och sedan lagras i ditt system. GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbsidor så att den så långt möjligt överensstämmer med besökarens preferenser (t.ex. land- och språkval). Cookies anpassar också den information som visas på webbplatsen nästa gång du besöker den. Om du har registrerat dig på webbplatsen kan vissa uppgifter, t.ex. ditt användarnamn, lagras via en cookie.

Cookies på GEMÜs webbplatser

På GEMÜs webbplatser används både sessions cookies och beständiga cookies. Med sessionscookies avses cookies som endast lagras i minnet under användarens besök på webbplatsen. Sådana cookies sparas inte i slutanvändarens system.

Tack vare beständiga cookies känns du igen varje gång du återkommer till vår webbplats och de inställningar du gjort tidigare väljs automatiskt så att du inte behöver ange dem på nytt vid varje besök. Beständiga cookies lagras permanent i användarens system (på hårddisken eller någon annanstans) och kan ha en livslängd från några sekunder till flera år. GEMÜs webbplatser använder beständiga cookies bland annat för att komma ihåg land-/språkval, underlätta statistikinsamling och komma ihåg om användaren redan har svarat på en onlineundersökning.

Alternativ

Om du inte vill acceptera cookies från GEMÜs webbplats kan du välja att lämna webbplatsen eller konfigurera din webbläsare så att den antingen aviserar när du tar emot en cookie (så att du kan välja om du ska acceptera den eller inte) eller spärrar alla eller vissa typer av cookies. Webbläsaren kan också radera tidigare sparade cookies. Information om inställningar för cookies finns i webbläsarens hjälpfunktion. Även om du har spärrat användningen av cookies i din webbläsare kan du besöka de flesta delar av GEMÜs webbplatser.

Ytteknik

GEMÜ investerar fortlöpande i sin tillverkningskapacitet och kompetens. I och med idrifttagandet av deras ytteknikcenter (OTZ) tar GEMÜ ett banbrytande steg för att ytterligare höja kvaliteten på sina produkter.

 

Integrerat tillverkningsflöde

 • All kompetens inom ytteknik samlad på en och samma plats
 • Ökad användning av automatiserad ytbearbetning
 • Integrering av elektropolering i varuflödet

Fördelar för kunden

Att få fram korrosionsbeständiga ytor av hög kvalitet är ett krav, i synnerhet inom läkemedelsindustrin. Med en integrerad tillverkningsprocess, utökad kapacitet inom automatiserad ytbearbetning samt kortare kommunikationsvägar höjer GEMÜ kvaliteten på sina produkter av rostfritt stål. Ytterligare fördelar:

 • Individuella krav tas med i beräkningen i större utsträckning
 • Optimerade och transparenta processer
 • Förbättrad spårning (RFID).

Hållbar utveckling

Som industriföretag med säte i den idylliska miljön i Kochertal är GEMÜ medvetet om ansvaret för miljön och kommande generationer. Därför används miljövänliga tekniker som t.ex.

 • Energioptimerad torkningsteknik
 • Värmeåtervinning genom cirkulationssystem
 • Låg kemikalieförbrukning tack vare helautomatisk anläggnings- och processtyrning
 • Minskad mängd avloppsvatten tack vare vakuum- och avdunstningsteknik
 • Minskad mängd sköljvatten
 • Egen strömförsörjning via solcellsanläggning.