På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

GEMÜ flervägsventilblock

Att samla funktionerna på minsta möjliga utrymme i ett gemensamt block ger flera fördelar: Residualvolymen av medium i systemet minskar mätbart, flödet optimeras, tömningen förbättras. Det ökar hela systemets produktivitet och minskar förbrukningen av medium. Ventilblock har dessutom den fördelen, att de utgör knutpunkter i systemet. GEMÜs flervägsventilblocksystem är multifunktionella enheter. Därmed minimeras antalet monteringsdelar och det krävs färre svets- och limställen, vilket också innebär färre potentiella läckageställen.

Fördelar för kunden

  • Kundanpassad utformning av anläggningen
  • Ytterst kompakt ventillösning
  • Förkortad monteringstid
  • Tilläggsfunktioner som t.ex. givarteknik kan integreras i systemet
  • Ökad tillförlitlighet tack vare ett minimum av kopplingar

Varianten

i rostfritt stål

i plast

i plast utbyggbara

i plast högren