GEMÜ flervägsventilblock

GEMÜ flervägsventilblock

Att samla funktionerna på minsta möjliga utrymme i ett gemensamt block ger flera fördelar: Residualvolymen av medium i systemet minskar mätbart, flödet optimeras, tömningen förbättras. Det ökar hela systemets produktivitet och minskar förbrukningen av medium. Ventilblock har dessutom den fördelen, att de utgör knutpunkter i systemet. GEMÜs flervägsventilblocksystem är multifunktionella enheter. Därmed minimeras antalet monteringsdelar och det krävs färre svets- och limställen, vilket också innebär färre potentiella läckageställen.

Fördelar för kunden

  • Kundanpassad utformning av anläggningen
  • Ytterst kompakt ventillösning
  • Förkortad monteringstid
  • Tilläggsfunktioner som t.ex. givarteknik kan integreras i systemet
  • Ökad tillförlitlighet tack vare ett minimum av kopplingar

Varianten

i rostfritt stål

i plast

i plast utbyggbara

i plast högren