Coockies på Gemü´s webplats

GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. ...

Se Information om cookies för mer information om hur GEMÜ använder cookies. Sekretesspolicy

GEMÜs webbplatser använder cookies

En cookie är en kort text som skickas från en webbplats till din webbläsare och sedan lagras i ditt system. GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbsidor så att den så långt möjligt överensstämmer med besökarens preferenser (t.ex. land- och språkval). Cookies anpassar också den information som visas på webbplatsen nästa gång du besöker den. Om du har registrerat dig på webbplatsen kan vissa uppgifter, t.ex. ditt användarnamn, lagras via en cookie.

Cookies på GEMÜs webbplatser

På GEMÜs webbplatser används både sessions cookies och beständiga cookies. Med sessionscookies avses cookies som endast lagras i minnet under användarens besök på webbplatsen. Sådana cookies sparas inte i slutanvändarens system.

Tack vare beständiga cookies känns du igen varje gång du återkommer till vår webbplats och de inställningar du gjort tidigare väljs automatiskt så att du inte behöver ange dem på nytt vid varje besök. Beständiga cookies lagras permanent i användarens system (på hårddisken eller någon annanstans) och kan ha en livslängd från några sekunder till flera år. GEMÜs webbplatser använder beständiga cookies bland annat för att komma ihåg land-/språkval, underlätta statistikinsamling och komma ihåg om användaren redan har svarat på en onlineundersökning.

Alternativ

Om du inte vill acceptera cookies från GEMÜs webbplats kan du välja att lämna webbplatsen eller konfigurera din webbläsare så att den antingen aviserar när du tar emot en cookie (så att du kan välja om du ska acceptera den eller inte) eller spärrar alla eller vissa typer av cookies. Webbläsaren kan också radera tidigare sparade cookies. Information om inställningar för cookies finns i webbläsarens hjälpfunktion. Även om du har spärrat användningen av cookies i din webbläsare kan du besöka de flesta delar av GEMÜs webbplatser.

Flervägs ventilblocksystem GEMÜ iComLine

Högren ventil-, mät- och reglerteknik

De helt integrerade systemlösningarna i produktserien iComLine förenar ventilfunktioner, kopplingar, sensorsystem, backventiler, behållar- och höljesväggar.

Processäkerhet vid höga krav

Snabba kopplingscykler och hög livslängd vid högrena eller aggressiva medier: Sådana kundkrav tillgodoser GEMÜ med ventilblocken i serien iComLine®. Inte mindre än fem miljoner garanterade kopplingscykler möjliggör säker drift och enkelt underhåll vid pneumatisk manövrering med upp till sex bars tryck. Konstruktionen och materialet gör det möjligt att stänga av och reglera medieströmmen utan inskränkningar även vid mycket snabba kopplingscykler och vid temperaturer upp till 150 °C. Tack vare ett innovativt förspänningselement garanteras dessutom tätheten på utsidan – även vid temperaturvariationer och sättningar, vilket kan förekomma hos plastkomponenter vid extrema driftförhållanden.

Exakt styrning och reglering – även vid dosering

GEMÜs sätesmembranteknik ger beroende på applikationen en annan, i vissa avseenden klart överlägsen prestandaprofil vid dosering jämfört med både slangklämventiler och konventionella membranventiler. Till exempel pressas PTFE-membranet, som består av ett enda stycke, linjärt mot ventilsätet vid stängning och får därför en minimal kontaktyta mot ventilhuset.

Förutom klassiska regleringslägen som Öppna/Stäng går det med produktserien iComLine® att välja reglering med parabol eller linjär karakteristik. Reglerkäglan beräknas och tillverkas speciellt för kunden. Backventiler, sensorsystem som tryck- och temperaturgivare och filterhusförskruvningar går också att bygga in i flervägsventilblocket.

Modulära system med flervägsventilblock

I de modulära flervägsventilerna ansluts flera ventilblock, med hjälp av gängstänger, till ett förgreningsrör utanför det område som kommer i kontakt med mediet. Jämfört med ventilblock som består av en bearbetad kropp sparar man både material och kostnader. Dessutom kan lagerhållningen effektiviseras, särskilt om man vill skapa produkter i olika varianter med samma design som utgångspunkt.

Lång erfarenhet av flervägsventilblock

Sedan ungefär 20 år tillbaka erbjuder GEMÜ kundanpassade lösningar med flervägsventilblock av rostfritt stål. Detta erfarenhetsförsprång i kombination med den snabba utvecklingen inom området högpresterande plaster har tillsammans med vår mångåriga erfarenhet av kritiska medier (framför allt inom halvledarindustrin) resulterat i flervägsventilblocken i plast med ventiler från serien iComLine®. Med sitt modulsystem kan GEMÜ leverera individuella kundlösningar från ett enda ställe.

Fördelar med iComLine® flervägsventiler:

  • Anpassning efter kundens önskemål: Moduler och tillbehör som kan byggas samman enligt individuella krav
  • Flexibilitet: Finns med de vanliga anslutningstyperna och kan kombineras med olika ställdonsdiametrar. Förutom i PTFE kan ventilhusen på begäran levereras i alla andra material som lämpar sig för skärande bearbetning
  • Produktsäkerhet: Liten risk för läckage tack vare tillverkning ur halvfabrikat
  • Minimal kontamination: Renrumsproduktion enligt SEMI F 57
  • Kompakt konstruktion som tar mindre plats
  • Låga driftskostnader: Snabb montering och färre komponenter
  • Hög livslängd (5 miljoner kopplingscykler med pneumatiskt manöverdon)

Fördelarna med modulära flervägsventilblock

  • Ett högre Kv-värde kan uppnås tack vare färre krökar
  • Möjlighet att ta fram individuella produktvarianter
  • Materialbesparingar jämfört med ventilblock i ett stycke

Integration av GEMÜ iComLine i ventilhus- och behållarväggar

Integration of GEMÜ iComLine into housing and tank walls
Ventilblockslösningen är inte bara en kompakt ventilanordning som integrerar flera ventilsäten, monteringsdelar och anslutningar samt sensorsystem på ett platssparande och kostnadseffektivt sätt. Dessa systemlösningar kan också integreras i ventilhus- och behållarvä
mer