På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

Flervägs ventilblocksystem GEMÜ iComLine

Högren ventil-, mät- och reglerteknik

De helt integrerade systemlösningarna i produktserien iComLine förenar ventilfunktioner, kopplingar, sensorsystem, backventiler, behållar- och höljesväggar.

Processäkerhet vid höga krav

Snabba kopplingscykler och hög livslängd vid högrena eller aggressiva medier: Sådana kundkrav tillgodoser GEMÜ med ventilblocken i serien iComLine®. Inte mindre än fem miljoner garanterade kopplingscykler möjliggör säker drift och enkelt underhåll vid pneumatisk manövrering med upp till sex bars tryck. Konstruktionen och materialet gör det möjligt att stänga av och reglera medieströmmen utan inskränkningar även vid mycket snabba kopplingscykler och vid temperaturer upp till 150 °C. Tack vare ett innovativt förspänningselement garanteras dessutom tätheten på utsidan – även vid temperaturvariationer och sättningar, vilket kan förekomma hos plastkomponenter vid extrema driftförhållanden.

Exakt styrning och reglering – även vid dosering

GEMÜs sätesmembranteknik ger beroende på applikationen en annan, i vissa avseenden klart överlägsen prestandaprofil vid dosering jämfört med både slangklämventiler och konventionella membranventiler. Till exempel pressas PTFE-membranet, som består av ett enda stycke, linjärt mot ventilsätet vid stängning och får därför en minimal kontaktyta mot ventilhuset.

Förutom klassiska regleringslägen som Öppna/Stäng går det med produktserien iComLine® att välja reglering med parabol eller linjär karakteristik. Reglerkäglan beräknas och tillverkas speciellt för kunden. Backventiler, sensorsystem som tryck- och temperaturgivare och filterhusförskruvningar går också att bygga in i flervägsventilblocket.

Modulära system med flervägsventilblock

I de modulära flervägsventilerna ansluts flera ventilblock, med hjälp av gängstänger, till ett förgreningsrör utanför det område som kommer i kontakt med mediet. Jämfört med ventilblock som består av en bearbetad kropp sparar man både material och kostnader. Dessutom kan lagerhållningen effektiviseras, särskilt om man vill skapa produkter i olika varianter med samma design som utgångspunkt.

Lång erfarenhet av flervägsventilblock

Sedan ungefär 20 år tillbaka erbjuder GEMÜ kundanpassade lösningar med flervägsventilblock av rostfritt stål. Detta erfarenhetsförsprång i kombination med den snabba utvecklingen inom området högpresterande plaster har tillsammans med vår mångåriga erfarenhet av kritiska medier (framför allt inom halvledarindustrin) resulterat i flervägsventilblocken i plast med ventiler från serien iComLine®. Med sitt modulsystem kan GEMÜ leverera individuella kundlösningar från ett enda ställe.

Fördelar med iComLine® flervägsventiler:

  • Anpassning efter kundens önskemål: Moduler och tillbehör som kan byggas samman enligt individuella krav
  • Flexibilitet: Finns med de vanliga anslutningstyperna och kan kombineras med olika ställdonsdiametrar. Förutom i PTFE kan ventilhusen på begäran levereras i alla andra material som lämpar sig för skärande bearbetning
  • Produktsäkerhet: Liten risk för läckage tack vare tillverkning ur halvfabrikat
  • Minimal kontamination: Renrumsproduktion enligt SEMI F 57
  • Kompakt konstruktion som tar mindre plats
  • Låga driftskostnader: Snabb montering och färre komponenter
  • Hög livslängd (5 miljoner kopplingscykler med pneumatiskt manöverdon)

Fördelarna med modulära flervägsventilblock

  • Ett högre Kv-värde kan uppnås tack vare färre krökar
  • Möjlighet att ta fram individuella produktvarianter
  • Materialbesparingar jämfört med ventilblock i ett stycke

Integration av GEMÜ iComLine i ventilhus- och behållarväggar

Integration of GEMÜ iComLine into housing and tank walls
Ventilblockslösningen är inte bara en kompakt ventilanordning som integrerar flera ventilsäten, monteringsdelar och anslutningar samt sensorsystem på ett platssparande och kostnadseffektivt sätt. Dessa systemlösningar kan också integreras i ventilhus- och behållarvä
mer