Coockies på Gemü´s webplats

GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. ...

Se Information om cookies för mer information om hur GEMÜ använder cookies. Sekretesspolicy

GEMÜs webbplatser använder cookies

En cookie är en kort text som skickas från en webbplats till din webbläsare och sedan lagras i ditt system. GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbsidor så att den så långt möjligt överensstämmer med besökarens preferenser (t.ex. land- och språkval). Cookies anpassar också den information som visas på webbplatsen nästa gång du besöker den. Om du har registrerat dig på webbplatsen kan vissa uppgifter, t.ex. ditt användarnamn, lagras via en cookie.

Cookies på GEMÜs webbplatser

På GEMÜs webbplatser används både sessions cookies och beständiga cookies. Med sessionscookies avses cookies som endast lagras i minnet under användarens besök på webbplatsen. Sådana cookies sparas inte i slutanvändarens system.

Tack vare beständiga cookies känns du igen varje gång du återkommer till vår webbplats och de inställningar du gjort tidigare väljs automatiskt så att du inte behöver ange dem på nytt vid varje besök. Beständiga cookies lagras permanent i användarens system (på hårddisken eller någon annanstans) och kan ha en livslängd från några sekunder till flera år. GEMÜs webbplatser använder beständiga cookies bland annat för att komma ihåg land-/språkval, underlätta statistikinsamling och komma ihåg om användaren redan har svarat på en onlineundersökning.

Alternativ

Om du inte vill acceptera cookies från GEMÜs webbplats kan du välja att lämna webbplatsen eller konfigurera din webbläsare så att den antingen aviserar när du tar emot en cookie (så att du kan välja om du ska acceptera den eller inte) eller spärrar alla eller vissa typer av cookies. Webbläsaren kan också radera tidigare sparade cookies. Information om inställningar för cookies finns i webbläsarens hjälpfunktion. Även om du har spärrat användningen av cookies i din webbläsare kan du besöka de flesta delar av GEMÜs webbplatser.

M-Block i plast

Lätta, kräver litet utrymme, mångsidiga

Låg vikt, små utrymmesbehov, snabb montering och många funktioner – dessa krav spelar allt större roll när det gäller anläggningskomponenter.

Konventionell anläggningskonstruktion: Många kopplingar och rör

Idag utförs komplexa funktioner för styrning av vätskor, gaser och ånga vanligtvis med hjälp av flera separata ventiler. Ventilerna förbinds med varandra med lika många monteringsdelar och rör. Det här kräver emellertid mycket plats och monteringen blir dyrare genom att betydligt fler enskilda komponenter behövs. Samtidigt innebär varje monteringsställe och rörkoppling en ökad risk för läckage, vilket kan försämra driftsäkerheten.

Den nya metoden för mångsidiga, utrymmessnåla och modulbyggda anläggningar

Kompakta flervägsventilblock av plast blir här idealiska komponenter. De spar plats och kan utföra olika funktioner. Erfarenheterna från att ha byggt tusentals flervägsventilblock till läkemedelsindustrin utnyttjar nu GEMÜs ingenjörer och applikationstekniker till plastventilblock för klassiska industribranscher.

Jonbytare – klassisk konstruktion
Jonbytare – kompakt konstruktion med flervägsventilblock


Gäller det högrena medier eller doseringsuppgifter har GEMÜs kunder även tillgång till flervägsventilblock i serien iComLine av PTFE.

Projektering och individuellt kundanpassad tillverkning

GEMÜ stöder sina kunder med idéer och första utkast redan i projekteringsstadiet. De färdiga utformningarna tas fram i 3D-CAD-systemet på ett konstruktivt sätt, vi stämmer av i nära samarbete med kunden och framställer därefter detaljerna i en modern maskinpark. På detta sätt skapar vi varje dag nya, kundspecifika blockvarianter i GEMÜs designcentrum.

Optimering av tid och kostnader

Ventilhusen hos flervägsventiler av plast tillverkas som standard av PVC-U, PP, naturlig PP, PVDF och PEEK. Lösningar med andra material kan utföras efter överenskommelse. Vanligtvis tillverkas flervägsventilblock av halvfabrikat genom spånavskiljande bearbetning. Vid stora antal utvecklar GEMÜ tillsammans med kunden individuella lösningar med formsprutning. Detta leder till avsevärt lägre styckekostnad. GEMÜ konstruerar och tillverkar de verktyg som krävs i den egna verkstaden. Därigenom säkerställs kvaliteten genom alla processteg: Snabbt, flexibelt och med högt ställda kvalitetskrav.

Fördelar med GEMÜ M-Block flervägsventiler i plast:

  • Individuell anpassning enligt kundens önskemål och mycket flexibel utformning
  • Mycket kompakt konstruktion / tillverkad med flera ventilsäten i ett enda materialblock
  • Färre kopplingar, svetsfogar och limställen -> färre potentiella läckor
  • Billigare montering och installation
  • Låg död volym, liten yta i kontakt med medium
  • GEMÜ modulsystem med sinsemellan avpassade komponenter av högsta kvalitet (manöverdon, membran, ventilhus, återkopplare, läges- och processregulatorer)
  • Standardkopplingar som gängmuffar, limstutsar, svetsmuffar, armaturförskruvningar, klämmor och flänsar kan användas

Kontinuerlig desinfektion av kylsmörjmedel och skärvätska

Multi-port valve blocks: Continuous disinfection of cooling lubricants and cutting fluid
Inom metallbearbetningsindustrin är kylsmörjmedel och skärvätska absolut nödvändiga för bearbetningsprocessen, för att inte strukturen hos verktyg och material ska ändras. Förutom vatten och olja består dessa av tillsatser, till exempel skumdämpningsmedel, stabil
mer