På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

M-Block i rostfritt stål

GEMÜ flervägsventilblock för sterila processer

Med M-Block-tekniken erbjuder GEMÜ den modernaste lösningen för att uppfylla läkemedelsindustrins högt ställda krav.

Vanliga svetskonstruktioner

Än idag, mer än 20 år efter att de M-Block först lanserades på marknaden, använder man ofta arbetskrävande, svetsade konstruktioner när man ska bygga system för komplexa processer. De ventiler, kopplingar och rördelar som man då använder tar stor plats och kräver mycket arbete med montering och svetsning på plats, samt motsvarande kostnader för validering. För att inte tala om stor internvolym och stora dödvolymer när man ska följa den vanliga 6D- eller 3D-regeln.

GEMÜ-lösningen som ger säker drift och produkter av hög kvalitet

Genom åren har GEMÜ tillverkat mer än 400 olika konstruktioner och tusentals olika, kundanpassade varianter av flervägsventilblock för att öka processäkerheten och tillgängligheten hos anläggningar och sänka deras livscykelkostnad, sett ur den totala ägandekostnadens (TCO – Total Cost of Ownership) perspektiv.

Rådgivning, konstruktion, tillverkningskunnande

Vi stödjer våra kunder med idéer och tidiga utkast redan på projekteringsstadiet. Sedan överför vi konstruktionen till ett 3D-CAD-system och gör täta avstämningar med den aktuella kunden. Därefter tillverkas den gemensamt framtagna lösningen i vår effektiva maskinpark. I våra fleraxliga fleroperationsmaskiner tillverkas varje år tusentals ventilblock som kan väga allting mellan 0,1 kg och 500 kg.

Vanligt utförande                                                             8 svetsfogar / 4 svetsfogar

M-Block-utförande                                                          Inga svetsfogar!

De rödmarkerade ledningssektionerna utmärker internvolymerna.

 • Produktfördelar
 • Fördelar för kunden med GEMÜ M-Block flervägsventiler i rostfritt stål:

Produktfördelar

  • Tillverkat av ett solitt materialblock -> inga invändiga svetsfogar, färre kopplingar och färre svetsfogar tack vare flera ventilsäten i en enhet
  • Individuellt kundanpassad utformning
  • Ventil-, mät- och reglerteknik integrerade i en enhet; lämpar sig för modulbyggda system
  • Intyg om överensstämmelse, kontrollintyg, provningsintyg 3.1 och provningsintyg 3.2 lämnas på begäran
  • Konstruktionen optimerad med avseende på tömning och dödvolym (små restvolymer, små fuktade ytor, minimala dödvolymer)
  • Hög ytjämnhet ner till Ra 0,25 µm och EHEDG-certifierat membrantätningssystem
  • GEMÜ modulsystem med sinsemellan avpassade komponenter av högsta kvalitet (manöverdon, membran, ventilhus, återkopplare, läges- och processregulatorer)

Fördelar för kunden med GEMÜ M-Block flervägsventiler i rostfritt stål:

 • Enklare dokumentation och validering (t.ex. färre röntgenundersökningar)
 • Tar mindre plats
 • Optimerade produktions- och driftsprocesser
 • Kopieringsskydd och skydd av know-how
 • Kortare monteringstid, förenklat idrifttagande och underhåll
 • Minskad eller förenklad lagerhållning (t.ex. av kopplingar)
 • Ökad flexibilitet och minskade kostnader om hela systemet byggs modulärt
 • Enklare validering och dokumentation
 • Ökad produktsäkerhet
 • Ökad driftsäkerhet

UHT-försöksanläggning, mejeriskola

UHT Test plant of the dairy school
Mejerispecialister och tekniker på agronomiska institutet i Kempten, Bayern (Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft) har en ny, innovativ UHT-ESL-pilotanläggning som används i utbildningssyfte. I samarbete med ingenjörer utvecklas och integreras de nyaste teknologi
mer