Coockies på Gemü´s webplats

GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. ...

Se Information om cookies för mer information om hur GEMÜ använder cookies. Sekretesspolicy

GEMÜs webbplatser använder cookies

En cookie är en kort text som skickas från en webbplats till din webbläsare och sedan lagras i ditt system. GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbsidor så att den så långt möjligt överensstämmer med besökarens preferenser (t.ex. land- och språkval). Cookies anpassar också den information som visas på webbplatsen nästa gång du besöker den. Om du har registrerat dig på webbplatsen kan vissa uppgifter, t.ex. ditt användarnamn, lagras via en cookie.

Cookies på GEMÜs webbplatser

På GEMÜs webbplatser används både sessions cookies och beständiga cookies. Med sessionscookies avses cookies som endast lagras i minnet under användarens besök på webbplatsen. Sådana cookies sparas inte i slutanvändarens system.

Tack vare beständiga cookies känns du igen varje gång du återkommer till vår webbplats och de inställningar du gjort tidigare väljs automatiskt så att du inte behöver ange dem på nytt vid varje besök. Beständiga cookies lagras permanent i användarens system (på hårddisken eller någon annanstans) och kan ha en livslängd från några sekunder till flera år. GEMÜs webbplatser använder beständiga cookies bland annat för att komma ihåg land-/språkval, underlätta statistikinsamling och komma ihåg om användaren redan har svarat på en onlineundersökning.

Alternativ

Om du inte vill acceptera cookies från GEMÜs webbplats kan du välja att lämna webbplatsen eller konfigurera din webbläsare så att den antingen aviserar när du tar emot en cookie (så att du kan välja om du ska acceptera den eller inte) eller spärrar alla eller vissa typer av cookies. Webbläsaren kan också radera tidigare sparade cookies. Information om inställningar för cookies finns i webbläsarens hjälpfunktion. Även om du har spärrat användningen av cookies i din webbläsare kan du besöka de flesta delar av GEMÜs webbplatser.

M-Block i rostfritt stål

GEMÜ flervägsventilblock för sterila processer

Med M-Block-tekniken erbjuder GEMÜ den modernaste lösningen för att uppfylla läkemedelsindustrins högt ställda krav.

Vanliga svetskonstruktioner

Än idag, mer än 20 år efter att de M-Block först lanserades på marknaden, använder man ofta arbetskrävande, svetsade konstruktioner när man ska bygga system för komplexa processer. De ventiler, kopplingar och rördelar som man då använder tar stor plats och kräver mycket arbete med montering och svetsning på plats, samt motsvarande kostnader för validering. För att inte tala om stor internvolym och stora dödvolymer när man ska följa den vanliga 6D- eller 3D-regeln.

GEMÜ-lösningen som ger säker drift och produkter av hög kvalitet

Genom åren har GEMÜ tillverkat mer än 400 olika konstruktioner och tusentals olika, kundanpassade varianter av flervägsventilblock för att öka processäkerheten och tillgängligheten hos anläggningar och sänka deras livscykelkostnad, sett ur den totala ägandekostnadens (TCO – Total Cost of Ownership) perspektiv.

Rådgivning, konstruktion, tillverkningskunnande

Vi stödjer våra kunder med idéer och tidiga utkast redan på projekteringsstadiet. Sedan överför vi konstruktionen till ett 3D-CAD-system och gör täta avstämningar med den aktuella kunden. Därefter tillverkas den gemensamt framtagna lösningen i vår effektiva maskinpark. I våra fleraxliga fleroperationsmaskiner tillverkas varje år tusentals ventilblock som kan väga allting mellan 0,1 kg och 500 kg.

Vanligt utförande                                                             8 svetsfogar / 4 svetsfogar

M-Block-utförande                                                          Inga svetsfogar!

De rödmarkerade ledningssektionerna utmärker internvolymerna.

 • Produktfördelar
 • Fördelar för kunden med GEMÜ M-Block flervägsventiler i rostfritt stål:

Produktfördelar

  • Tillverkat av ett solitt materialblock -> inga invändiga svetsfogar, färre kopplingar och färre svetsfogar tack vare flera ventilsäten i en enhet
  • Individuellt kundanpassad utformning
  • Ventil-, mät- och reglerteknik integrerade i en enhet; lämpar sig för modulbyggda system
  • Intyg om överensstämmelse, kontrollintyg, provningsintyg 3.1 och provningsintyg 3.2 lämnas på begäran
  • Konstruktionen optimerad med avseende på tömning och dödvolym (små restvolymer, små fuktade ytor, minimala dödvolymer)
  • Hög ytjämnhet ner till Ra 0,25 µm och EHEDG-certifierat membrantätningssystem
  • GEMÜ modulsystem med sinsemellan avpassade komponenter av högsta kvalitet (manöverdon, membran, ventilhus, återkopplare, läges- och processregulatorer)

Fördelar för kunden med GEMÜ M-Block flervägsventiler i rostfritt stål:

 • Enklare dokumentation och validering (t.ex. färre röntgenundersökningar)
 • Tar mindre plats
 • Optimerade produktions- och driftsprocesser
 • Kopieringsskydd och skydd av know-how
 • Kortare monteringstid, förenklat idrifttagande och underhåll
 • Minskad eller förenklad lagerhållning (t.ex. av kopplingar)
 • Ökad flexibilitet och minskade kostnader om hela systemet byggs modulärt
 • Enklare validering och dokumentation
 • Ökad produktsäkerhet
 • Ökad driftsäkerhet

UHT-försöksanläggning, mejeriskola

UHT Test plant of the dairy school
Mejerispecialister och tekniker på agronomiska institutet i Kempten, Bayern (Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft) har en ny, innovativ UHT-ESL-pilotanläggning som används i utbildningssyfte. I samarbete med ingenjörer utvecklas och integreras de nyaste teknologi
mer