På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

Utbyggbara flervägsventilblock från GEMÜ

Kompakta, snabbmonterade, kostnadseffektiva

I det kundanpassade ventilblocksutförandet har GEMÜ under åren samlat skilda funktioner, som t.ex. blandning, fördelning, ledning, tömning eller tillförsel av de mest olika vätskor, även kemikalier. Även dosering kan utföras via flervägsventilblock.

Denna teknik har nu vidareutvecklats med flervägsventilblock av plast. Vi har skapat våra "utbyggbara flervägsventilblock" i samarbete med våra kunder inom kemi- och miljöteknik. 

Det nya konceptet kan med några få grundutföranden täcka större delen av funktionerna. På några sekunder kan man sätta ihop dessa grundblock till ett utökat flervägsventilblock utan något ytterligare arbete med rörkoppling, limning eller svetsning. Framtida ändringar på processanläggningen kan snabbt och enkelt utföras på plats. Ett äkta mervärde för anläggningsägaren.

Fördelar för kunden

  • Kundanpassad utformning av anläggningen
  • Ytterst kompakt ventillösning
  • Förkortad monteringstid
  • Tilläggsfunktioner som t.ex. givarteknik kan integreras i systemet
  • Ökad tillförlitlighet tack vare ett minimum av kopplingar

Tekniska data

  • Framställda av ett homogent materialblock; standardmaterial PVC-U, PP, PP-natur, PVDF och PEEK, ytterligare material på begäran
  • Standardkopplingar som gängmuffar, limstutsar, svetsmuffar, och flänsar kan användas
  • Finns även med T-manöverdon

Tvättmedelsdoseringsanläggningar för stora tvätterier

Extendable multi-port valve blocks - Dosing installations for detergent in industrial laundries
Företaget Seitz från Kriftel producerar många olika typer av tvättmedel för stora tvätterier och tillverkar även automatiserade anläggningar för tvättmedelsdosering. Ett nyckelelement i sådana anläggningar är de kompakta flervägsventilblocken från GEMÜ, som h
mer