Coockies på Gemü´s webplats

GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. ...

Se Information om cookies för mer information om hur GEMÜ använder cookies. Sekretesspolicy

GEMÜs webbplatser använder cookies

En cookie är en kort text som skickas från en webbplats till din webbläsare och sedan lagras i ditt system. GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbsidor så att den så långt möjligt överensstämmer med besökarens preferenser (t.ex. land- och språkval). Cookies anpassar också den information som visas på webbplatsen nästa gång du besöker den. Om du har registrerat dig på webbplatsen kan vissa uppgifter, t.ex. ditt användarnamn, lagras via en cookie.

Cookies på GEMÜs webbplatser

På GEMÜs webbplatser används både sessions cookies och beständiga cookies. Med sessionscookies avses cookies som endast lagras i minnet under användarens besök på webbplatsen. Sådana cookies sparas inte i slutanvändarens system.

Tack vare beständiga cookies känns du igen varje gång du återkommer till vår webbplats och de inställningar du gjort tidigare väljs automatiskt så att du inte behöver ange dem på nytt vid varje besök. Beständiga cookies lagras permanent i användarens system (på hårddisken eller någon annanstans) och kan ha en livslängd från några sekunder till flera år. GEMÜs webbplatser använder beständiga cookies bland annat för att komma ihåg land-/språkval, underlätta statistikinsamling och komma ihåg om användaren redan har svarat på en onlineundersökning.

Alternativ

Om du inte vill acceptera cookies från GEMÜs webbplats kan du välja att lämna webbplatsen eller konfigurera din webbläsare så att den antingen aviserar när du tar emot en cookie (så att du kan välja om du ska acceptera den eller inte) eller spärrar alla eller vissa typer av cookies. Webbläsaren kan också radera tidigare sparade cookies. Information om inställningar för cookies finns i webbläsarens hjälpfunktion. Även om du har spärrat användningen av cookies i din webbläsare kan du besöka de flesta delar av GEMÜs webbplatser.

Utbyggbara flervägsventilblock från GEMÜ

Kompakta, snabbmonterade, kostnadseffektiva

I det kundanpassade ventilblocksutförandet har GEMÜ under åren samlat skilda funktioner, som t.ex. blandning, fördelning, ledning, tömning eller tillförsel av de mest olika vätskor, även kemikalier. Även dosering kan utföras via flervägsventilblock.

Denna teknik har nu vidareutvecklats med flervägsventilblock av plast. Vi har skapat våra "utbyggbara flervägsventilblock" i samarbete med våra kunder inom kemi- och miljöteknik. 

Det nya konceptet kan med några få grundutföranden täcka större delen av funktionerna. På några sekunder kan man sätta ihop dessa grundblock till ett utökat flervägsventilblock utan något ytterligare arbete med rörkoppling, limning eller svetsning. Framtida ändringar på processanläggningen kan snabbt och enkelt utföras på plats. Ett äkta mervärde för anläggningsägaren.

Fördelar för kunden

  • Kundanpassad utformning av anläggningen
  • Ytterst kompakt ventillösning
  • Förkortad monteringstid
  • Tilläggsfunktioner som t.ex. givarteknik kan integreras i systemet
  • Ökad tillförlitlighet tack vare ett minimum av kopplingar

Tekniska data

  • Framställda av ett homogent materialblock; standardmaterial PVC-U, PP, PP-natur och PVDF, ytterligare material på begäran
  • Standardkopplingar som gängmuffar, limstutsar, och svetsmuffar kan användas
  • Finns även med T-manöverdon

 

Tvättmedelsdoseringsanläggningar för stora tvätterier

Extendable multi-port valve blocks - Dosing installations for detergent in industrial laundries
Företaget Seitz från Kriftel producerar många olika typer av tvättmedel för stora tvätterier och tillverkar även automatiserade anläggningar för tvättmedelsdosering. Ett nyckelelement i sådana anläggningar är de kompakta flervägsventilblocken från GEMÜ, som h
mer