Styr enheter med GEMÜ-appen

AUTOMATISERING GENOM FJÄRRSTYRNING

Styr enheter med GEMÜ-appen

Styr enheter enkelt med din smarttelefon eller surfplatta

Nu går det lätt att starta, konfigurera, lokalisera och ställa in parametrar för svåråtkomliga enheter med den kostnadsfria GEMÜ-appen.

 

Snabb anslutning till mobila slutenheter

Via ett Bluetooth-gränssnitt går det att ansluta smarttelefoner och surfplattor till GEMÜ-enheter.

I GEMÜ-appen finns alla enhetsuppgifter och funktioner. 

GEMÜ-appens tillgänglighet

Enhetens status och felmeddelanden visas tydligt. Det underlättar användningen.

GEMÜ-appen finns på tyska, engelska, franska och kan användas med både Android- och iOS-operativsystem.

För närvarande går det att styra lägesregulatorn GEMÜ 1441 cPos-X med GEMÜ-appen.

 Mer om GEMÜ 1441 cPos-X

 

 

Funktioner

Initiering

Utför den automatiska idrifttagningsfunktionen som innebär att produkten lär in den anslutna ventilen.

Visning och användning

Visar enhetens aktuella driftdata och driftstatus grafiskt.

Diagnos

Visar fullständiga felmeddelanden och tydliga åtgärdsbeskrivningar.

Konfiguration

Visar de inställningsparametrar som finns för att anpassa produkten till olika uppgifter i grupperade undermenyer.

Lokalisering

Gör det lättare att hitta den anslutna produkten i systemet genom att produkten görs synlig vid aktivering.

 

Nedladdning


Kontakta oss!

Har du frågor om vår app?
Vi hjälper dig gärna.

Kontakt