Coockies på Gemü´s webplats

GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. ...

Se Information om cookies för mer information om hur GEMÜ använder cookies. Sekretesspolicy

GEMÜs webbplatser använder cookies

En cookie är en kort text som skickas från en webbplats till din webbläsare och sedan lagras i ditt system. GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbsidor så att den så långt möjligt överensstämmer med besökarens preferenser (t.ex. land- och språkval). Cookies anpassar också den information som visas på webbplatsen nästa gång du besöker den. Om du har registrerat dig på webbplatsen kan vissa uppgifter, t.ex. ditt användarnamn, lagras via en cookie.

Cookies på GEMÜs webbplatser

På GEMÜs webbplatser används både sessions cookies och beständiga cookies. Med sessionscookies avses cookies som endast lagras i minnet under användarens besök på webbplatsen. Sådana cookies sparas inte i slutanvändarens system.

Tack vare beständiga cookies känns du igen varje gång du återkommer till vår webbplats och de inställningar du gjort tidigare väljs automatiskt så att du inte behöver ange dem på nytt vid varje besök. Beständiga cookies lagras permanent i användarens system (på hårddisken eller någon annanstans) och kan ha en livslängd från några sekunder till flera år. GEMÜs webbplatser använder beständiga cookies bland annat för att komma ihåg land-/språkval, underlätta statistikinsamling och komma ihåg om användaren redan har svarat på en onlineundersökning.

Alternativ

Om du inte vill acceptera cookies från GEMÜs webbplats kan du välja att lämna webbplatsen eller konfigurera din webbläsare så att den antingen aviserar när du tar emot en cookie (så att du kan välja om du ska acceptera den eller inte) eller spärrar alla eller vissa typer av cookies. Webbläsaren kan också radera tidigare sparade cookies. Information om inställningar för cookies finns i webbläsarens hjälpfunktion. Även om du har spärrat användningen av cookies i din webbläsare kan du besöka de flesta delar av GEMÜs webbplatser.

Plastlösningar för medicinteknik och läkemedelsindustrin

GEMÜ är partnern för tillverkning och skräddarsydda lösningar

Som leverantör till medicintekniska företag producerar GEMÜ dessutom skräddarsydda plastlösningar för kirurginstrument, laboratorietillbehör samt andra medicinska hjälpmedel. Kunden får enskilda komponenter, förpackade och testade komponentgrupper och sterila slutprodukter för omedelbar användning inom medicinteknik.

Formsprutning i renrumsmiljö

Specialiteter i den effektiva tillverkningen är formsprutningen av högtemperaturplast och inbyggnad av insatser samt användning av fiberförstärkt plast.

.

Renrumsmontering

Monteringen sker enligt de stränga kraven i klass 6 enligt ISO 14644-1. I den högrena miljön sker tvätt-, kontroll- och förpackningsarbetena parallellt..

Plastkonstruktion

För renrumsproduktionen utarbetar och genomför vi ett urval av material, formsprutningsverktyg, optimering av konstruktioner, Rapid Prototyping och processimuleringar..

Ready to Sterilize

Med ytterligare hygieniska åtgärder i produktionscellerna kan vi framställa ready to sterilize-komponenter i vårt nya renrum.

Vi utvecklar, konstruerar och tillverkar formsprutningsverktyg för plastdelar och för fluorpolymerbearbetning. Modifikationer av verktyg utförs direkt i Emmen.

Komponentgrupper

Tack vare årtiondens erfarenhet har montering av mekaniska och elektroniska komponentgrupper blivit en kärnkompetens. Plastkomponenter kan tillverkas utan lackförstörande ämnen.

Kvalificering och validering

GEMÜ utför en riskbedömning för din produkt. Vi undersöker systemriskerna med processmedlen och processriskerna vid tillverkningen. Vi levererar dokumenterade intyg..

Process

Fram till serietillverkning går medicintekniska projekt hos GEMÜ igenom fem faser: Koncept, produkt- och processutveckling, processintyg och marknadsföring.