På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

Plastlösningar för medicinteknik och läkemedelsindustrin

GEMÜ är partnern för tillverkning och skräddarsydda lösningar

Som leverantör till medicintekniska företag producerar GEMÜ dessutom skräddarsydda plastlösningar för kirurginstrument, laboratorietillbehör samt andra medicinska hjälpmedel. Kunden får enskilda komponenter, förpackade och testade komponentgrupper och sterila slutprodukter för omedelbar användning inom medicinteknik.

Formsprutning i renrumsmiljö

Specialiteter i den effektiva tillverkningen är formsprutningen av högtemperaturplast och inbyggnad av insatser samt användning av fiberförstärkt plast.

.

Renrumsmontering

Monteringen sker enligt de stränga kraven i klass 6 enligt ISO 14644-1. I den högrena miljön sker tvätt-, kontroll- och förpackningsarbetena parallellt..

Plastkonstruktion

För renrumsproduktionen utarbetar och genomför vi ett urval av material, formsprutningsverktyg, optimering av konstruktioner, Rapid Prototyping och processimuleringar..

Ready to Sterilize

Med ytterligare hygieniska åtgärder i produktionscellerna kan vi framställa ready to sterilize-komponenter i vårt nya renrum.

Vi utvecklar, konstruerar och tillverkar formsprutningsverktyg för plastdelar och för fluorpolymerbearbetning. Modifikationer av verktyg utförs direkt i Emmen.

Komponentgrupper

Tack vare årtiondens erfarenhet har montering av mekaniska och elektroniska komponentgrupper blivit en kärnkompetens. Plastkomponenter kan tillverkas utan lackförstörande ämnen.

Kvalificering och validering

GEMÜ utför en riskbedömning för din produkt. Vi undersöker systemriskerna med processmedlen och processriskerna vid tillverkningen. Vi levererar dokumenterade intyg..

Process

Fram till serietillverkning går medicintekniska projekt hos GEMÜ igenom fem faser: Koncept, produkt- och processutveckling, processintyg och marknadsföring.