På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

Formsprutning i renrum

Tillverkning enligt ISO-klass 8 (under drift) och GMP-klass C

Vi tillverkar din produkt med effektiva och precisa formsprutningsmaskiner i vårt renrum enligt ISO-klass 8 (under drift) och GMP-klass C. En av GEMÜs specialiteter är bearbetning av sofistikerade högtemperaturplaster, inbyggnad av insatser samt kombinerad formsprutning av olika material.

Tack vare det alternativa Flow-Box-systemet kan bearbetningen lokalt flyttas upp en klass. Råmaterialet direktmatas via ett centralt tork- och transportsystem med låg risk för kontaminering.

Formsprutningsteknik i renrum

  • Formsprutningsmaskiner med stängningskraft mellan 35  ton och 300 ton
  • Detaljer med vikt från ca 0,1 g till 1 000 g
  • Omfattande utrustning för bearbetning av fluorplaster