På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

Montering av komponentgrupper

Mekaniska och elektroniska komponentgrupper

Tack vare många års erfarenhet har montering av komponentgrupper blivit en av våra kärnkompetenser, både vad gäller mekaniska och elektroniska komponenter. Vid behov tillverkar vi plastkomponenter utan lackförstörande ämnen.

Vi erbjuder specialanpassade förpackningar för komponenter efter dina behov. På så sätt kan du optimera dina logistikkostnader.