På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

Kundanpassad renrumstillverkning av plastkomponenter

Kompetens för plaster

GEMÜ kan erbjuda följande kompetens för bearbetning av plaster i renrum:

 

  • Rådgivning för användning av metalldetaljer i plast
  • Optimering och förenkling av befintliga konstruktioner för tillverkning av plast med hjälp av 3D-CAD (Solidworks) och FEM
  • Hjälp vid val av lämpliga plaster
  • Simulering av formsprutningsprocessen med Moldflow®-Tools
  • Framställning av funktionella prototyper och testmodeller genom friformsframställning
  • Utveckling och framställning av formsprutningsverktyg