På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

Montering i renrum

Montering i renrum enligt klass 8 (under drift) enligt ISO 14644-1 och GMP-klass C

Monteringen hos GEMÜ uppfyller klass 8 (under drift) enligt ISO 14644-1 och GMP-klass C. I denna högrena miljö utförs även tvätt, kontroll och förpackningsarbeten i anslutning till monteringen. Det manuella monteringsarbetet utförs med hjälp av monteringsautomater.

Monteringsteknik

  • Monteringsautomater och monteringsceller
  • Manuell montering av halvfabrikat och testade slutprodukter utförs av specialutbildade renrumstekniker