På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

Processtyrning

Från stycktillverkning till serieproduktion

Hos GEMÜ utgörs projektet av fem faser. Slutet på varje fas är en milstolpe som innehåller en granskning och frigivning till nästa fas. Kundlösningar börjar primärt i tredje fasen.

Fas 1: Koncept

Kraven på den nya produkten fastställs i kontroll- och leveransbestämmelserna. Därefter fastställs konstruktions- och konceptvarianter. Patentmöjligheter klargörs, preliminär bestämmelseteknisk strategi samt risk- och kostnadsanalyser utarbetas.

Fas 2: Produktutveckling

Ur kontroll- och leveransbestämmelserna följer ett ansvarsdokument för projektplaneringen. Efter frigivning börjar produktutvecklingen. För detta ändamål skapas CAD-filer och prototyper. Tillverkningsprocessen (inkl. planering av tester) planeras. Märkning och förpackning av produkten fastställs.

Fas 3: Processutveckling

I processutvecklingen konstrueras, tillverkas och testas verktyg, maskiner och modeller. Kvalificeringsprocessen sker parallellt. Produktionsriktlinjer utformas och medarbetarna instrueras i enlighet med dessa. Processutvecklingen slutar när kvalificeringen fastställer att verktyg, maskiner och anläggningar är funktionsdugliga.

Fas 4: Processintyg

Intygsfasen börjar med konstruktionen, fastställandet av slutgilitga dokumentversioner och ändringshanteringen. Processintyget framställs genom tre valideringsomgångar. För detta ändamål tillverkas ett parti detaljer i en nollserie enligt processdokumentationen. På begäran kan även en bredare testomfattning genomföras. Efter valideringen registreras produkten och friges för produktion.

Fas 5: Marknadsintroduktion

Efter den slutgiltiga projektgranskningen introduceras produkten på marknaden.