På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

Ready to Sterilize-komponenter

Ready to sterilize

Vårt moderna renrumskoncept möjliggör tillverkning av ready to sterilize-produkter. Tack vare extra lufttekniska och hygieniska åtgärder för produktionscellerna kan vi tillverka formsprutade komponenter som uppfyller kraven enligt GMP-klass C.