På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

Verktygstillverkning för renrumsproduktion

Utveckling och tillverkning av verktyg

Tack vare GEMÜs egen verktygstillverkning kan vi reagera snabbt. Vi utvecklar, konstruerar och tillverkar verktyget för dig och tar ansvar för underhåll och modifikationer. 

Dessutom samarbetar vi med GEMÜs huvudkontor i Tyskland och externa verktygsleverantörer för att alltid hitta den optimala lösningen.