På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

Dosering av ultrarent vatten – förpackning av sterila plastkomponenter

Ultra pure water dosage - Packaging of sterile plastic components
Inom läkemedelsindustrin och medicintekniken ställs höga krav på processäkerheten vid förpackning av sterila plastkomponenter. Beroende på produkt kan en skonsam hantering vara lika viktig som en exakt dosering av lösningar och sterila vätskor, t.ex. ultrarent vatten. Harro Höfliger är ett företag som specialiserat sig på tillverkning av förpackningsmaskiner och bandbearbetningssystem för läkemedelsindustrin. I sina kundanpassade produktions- och förpackningslinjer satsar de på ventillösningar från GEMÜ. Där man tidigare hade enkla, slitagebenägna slangklämventiler för dosering av ultrarent vatten använder man nu flervägsventilblock från GEMÜ – en betydligt kompaktare och säkrare lösning. Vätskorna kan dessutom doseras mycket mer exakt.
Ytterligare applikationer

Information för nedladdning

DE
pdf
122 KB
GB
pdf
122 KB