På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

Elektriska gränslägen: Produktlista

GEMÜ 1201
1201
GEMÜ 1211
1211
GEMÜ 1214
1214
GEMÜ 1215
1215
GEMÜ 1225
1225
GEMÜ 1230
1230
GEMÜ 1231
1231
GEMÜ 1232
1232
GEMÜ 1234
1234

Helavsaltning av matarvatten till pannor med jonbytare

Deionization of boiler feed water using an ion exchanger
I anläggningar med ångpannor leder salterna som finns lösta i vattnet till korrosion och avlagringar. För att förhindra detta finns det allt efter driftsätt och konstruktion av ångbildaren viktiga krav på kvaliteten hos matarvattnet till pannorna. I en helavsaltnings
mer