På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

Elektriska gränslägen: Produktlista

1 2 3
GEMÜ 1201
1201
GEMÜ 1205
1205
GEMÜ 1211
1211
GEMÜ 1214
1214
GEMÜ 1215
1215
GEMÜ 1225
1225
GEMÜ 1230
1230
GEMÜ 1231
1231
GEMÜ 1232
1232
1 2 3

Helavsaltning av matarvatten till pannor med jonbytare

Deionization of boiler feed water using an ion exchanger
I anläggningar med ångpannor leder salterna som finns lösta i vattnet till korrosion och avlagringar. För att förhindra detta finns det allt efter driftsätt och konstruktion av ångbildaren viktiga krav på kvaliteten hos matarvattnet till pannorna. I en helavsaltnings
mer