På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

GEMÜ 1211

Elektrisk gränslägesindikator ATEX

 • Beskrivning
 • Funktioner
 • Tekniska specifikationer
 • Tillbehör

Den elektriska gränslägesindikatorn GEMÜ 1211 är avsedd för linjära manöverdon på upp till 70 mm slaglängd. Den går att få med antingen en eller två induktiva brytare enligt NAMUR.

 • Enkel eftermontering på linjära ställdon från GEMÜ
 • Kan byggas ut med ventiler från andra tillverkare
 • Kompakt och stabilt hus
 • Kapslingsklass IP 65 enligt EN 60529
 • Föga slitage på omkopplare, beröringsfri avkänning
 • ATEX
 • Explosionsskydd
 • NAMUR

Passande produkter

Equipment für Separating Liquid Mixtures

Tillämpning av produkten

Anläggning för separation av vätskeblandningar

Av olika orsaker måste vätskeblandningar separeras eller också måste blandningsförhållandet ändras. Pervaporation/ångpermeabilitet (membranfiltrering) möjliggör separation av vatten/lösningsmedelsblandningar, separation av vätskor med närliggande kokpunkter, avvattning av flerkomponentblandningar, förskjutning av jämvikter i reaktioner där vatten bildas och avvattning av organiska föreningar. Det kompletta systemet består av en förångare och en membranmodul. Om vätskan som ska separeras är ett destillat kan ångan ledas direkt till membranmodulen. I så fall är det en vattenblandning med max. 5 % alkohol. Anläggningen finns i ett område utsatt för explosionsfara.

Nyheter om produkten

09.08.2018

Universell montering av lägeskvittering med svängadapter