På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

GEMÜ 1215

Elektrisk gränslägesindikator

  • Beskrivning
  • Funktioner
  • Tekniska specifikationer
  • Tillbehör

Den elektriska gränslägesindikatorn GEMÜ 1215 signalerar ett ändläge. Den är konstruerad så att den kan monteras på en GEMÜ-ventil på den befintliga gängan i manöverdonet.

  • Kabelhuvudet kan vridas steglöst 360°
  • Utöver den elektriska lägeskvitteringen är en optisk lägesindikering integrerad
  • Kapslingsklass IP 65 enligt EN 60529
  • ATEX
  • Explosionsskydd

Passande produkter

Beer manufacturing / fermentation system

Tillämpning av produkten

Ölframställning/jästankar

Kunskapen om ölbryggning är flera tusen år gammal och praktiserades med enkla medel redan i forna tiders Egypten. Idag används de modernaste hygieniska processerna vid framställningen av öl av högsta kvalitet. Vid ölframställning krävs inte bara bryggarkunskaper utan även en mängd maskiner och material. I olika processteg kombineras vatten, malt, humle och jäst för att framställa den dryck som omtalas i de tyska renhetslagarna. Det filtrerade lösliga extraktet som utvunnits av malten vid inmäskning värms upp. Den varma vörten kyls ner. Nästa viktiga produktionssteg är jäsningen (fermentering). Sterilt syre och jäst tillförs till den nedkylda vörten. Syret stimulerar jästcellerna. Färskölet leds vidare till jästankar. Jästen jäser extraktet/sockret till alkohol och koldioxid och samtidigt frigörs värme.

Nyheter om produkten

09.08.2018

Universell montering av lägeskvittering med svängadapter