På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

GEMÜ 1225

Elektrisk gränslägesindikator

  • Beskrivning
  • Funktioner
  • Tillbehör

Den elektriska gränslägesindikatorn GEMÜ 1225 för GEMÜs typserie 410, 411, 415, 417, 423 och 428 har två inställbara brytnockar som aktiveras genom positiv påverkan från kopplingsaxeln.

  • Den elektriska gränslägesindikatorn går att ställa in i steg om 90° mellan manöverdon och slutstyrdon

Passande produkter

Nyheter om produkten

09.08.2018

Universell montering av lägeskvittering med svängadapter