På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

GEMÜ 1230

Elektrisk gränslägesindikator

  • Beskrivning
  • Funktioner
  • Tekniska specifikationer
  • Tillbehör

Den elektriska gränslägesindikatorn GEMÜ 1230 är avsedd för linjära manöverdon på upp till 20 mm slaglängd. Den finns att få med en eller två mikrobrytare. De ställs in steglöst var för sig via en gängspindel. LED-indikering finns som tillval.

  • Enkel eftermontering på linjära ställdon från GEMÜ
  • Kan byggas ut med ventiler från andra tillverkare
  • Kompakt och stabilt hus
  • Kapslingsklass IP 65 enligt EN 60529
  • UL

Passande produkter

Softening water for pharmaceuticals according to USP/ EP

Tillämpning av produkten

Avhärdning av farmaceutiskt vatten enl. USP/EP

Produktionen av farmaceutiskt vatten görs alltid med reningsmetoder i flera steg. Avhärdningen av vattnet är vanligtvis första steget i framställningskedjan. Den eliminerar hårdhetsbildare som kalcium och magnesium så att efterföljande processer inte påverkas av dem.

Nyheter om produkten

09.08.2018

Universell montering av lägeskvittering med svängadapter