På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

GEMÜ 1231

Elektrisk gränslägesindikator ATEX

 • Beskrivning
 • Funktioner
 • Tekniska specifikationer
 • Tillbehör

Den elektriska gränslägesindikatorn GEMÜ 1231 är avsedd för linjära manöverdon på upp till 20 mm slaglängd. Den går att få med antingen en eller två induktiva brytare enligt NAMUR.

  • ATEX
  • Explosionsskydd
  • NAMUR

  Passande produkter

  Production plant for liquids

  Tillämpning av produkten

  Produktionsanläggning för vätskor

  Anläggningen används för tillverkning av läkemedelsvätskor och består av försörjning av råmaterial, preparering, blandning av vätskor och rengöring. För preparering av vätskor står 3 behållare till förfogande (2 x 1000 l och 1 x 2000 l). Behållarna är tryck- och vakuumresistenta från -1 bar till +3 bar. Varje behållare är utrustad med ett separat värme-/kylsystem. De preparerade produkterna blandas i 3 olika blandningstankar med 2000 l effektiv volym eller i flyttbara containrar. Anläggningen uppfyller kraven för god tillverkningssed (GMP).

  Nyheter om produkten

  09.08.2018

  Universell montering av lägeskvittering med svängadapter