På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

GEMÜ 1232

Elektrisk gränslägesindikator

 • Beskrivning
 • Funktioner
 • Tekniska specifikationer
 • Tillbehör

Den elektriska gränslägesindikatorn GEMÜ 1232 är avsedd för linjära manöverdon på upp till 20 mm slaglängd. Den går att få med antingen en eller två induktiva brytare. LED-indikering finns som tillval.

 • Enkel eftermontering på linjära ställdon från GEMÜ
 • Kan byggas ut med ventiler från andra tillverkare
 • Kompakt och stabilt hus
 • Kapslingsklass IP 65 enligt EN 60529
 • Föga slitage på omkopplare, beröringsfri avkänning
 • NAMUR
 • UL

Passande produkter

production plant for liquid

Tillämpning av produkten

Produktionsanläggning för flytande ämnen inom läkemedelsindustrin

Olika flytande läkemedelsprodukter kan tillverkas och lagras på nya och helautomatiska anläggningar. Var och en av de tre produktionsbehållarna med 500, 1000 och 2000 liter effektiv volym kan förbindas via ett omkopplingssystem med någon av de 5 lagerbehållarna (2 x 1000, 3 x 2000 l). Upp till tre produktionssteg är möjliga. Eftersom produkterna exporteras till USA så uppfyller anläggningen kraven för nuvarande god tillverkningssed (cGMP) och accepteras av FDA. De modernaste riktlinjerna och standarderna ligger till grund för planeringen och utformningen av applikationen.

Nyheter om produkten

09.08.2018

Universell montering av lägeskvittering med svängadapter