På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

GEMÜ 1234

Elektrisk gränslägesindikator

 • Beskrivning
 • Funktioner
 • Tekniska specifikationer
 • Tillbehör

Den elektriska gränslägesindikatorn GEMÜ 1234 för linjära manöverdon arbetar med en mikroprocessorstyrd intelligent lägesregistrering samt ett analogt integrerat vägmätningssystem. Den optiska lägeskvitteringen sker med lysdioder.

 • Valbar kopplingspunkt
 • Standardutförande med on/off-lägeskvittering
 • Låga kostnader för kabeldragning
 • Lätt att montera
 • Kan anpassas till GEMÜs ventiler i efterhand
 • Brett matningsspänningsområde
 • Noggrannhet ± 0,1 mm
 • Fältbuss

Passande produkter

Nyheter om produkten

09.08.2018

Universell montering av lägeskvittering med svängadapter