På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

GEMÜ 1235

Elektrisk gränslägesindikator

 • Beskrivning
 • Funktioner
 • Tekniska specifikationer
 • Tillbehör

Lägeskvittering GEMÜ 1235 är avsedd att monteras på linjära ställdon med pneumatik. Ventilspindelns läge registreras och utvärderas elektroniskt med hög tillförlitlighet genom en spelfri och icke-positiv konstruktion. Intelligenta mikroprocesstyrda funktioner underlättar både idrifttagande och drift. Ventilens aktuella läge visas med lättavlästa lysdioder och återkopplas via elektriska signaler. GEMÜ 1235 har tagits fram särskilt för ventiler med små, medelstora och stora dimensioner med en slaglängd på mellan 2,2 och 74,4 mm.

 • Kommunikations- och programmeringsgränssnitt IO-Link
 • Möjligt att ställa in gränslägestolerans
 • Speed-AP-funktion, för snabb montering och initiering
 • Lättavläst lägesindikering med lysdioder
 • Kan anpassas till GEMÜs ventiler eller manöverdon från andra tillverkare
 • Gränslägesprogrammering på platsen eller externt via programmeringsingång
 • Fältbuss

Passande produkter

Deionization of boiler feed water using an ion exchanger

Tillämpning av produkten

Helavsaltning av matarvatten till pannor med jonbytare

I anläggningar med ångpannor leder salterna som finns lösta i vattnet till korrosion och avlagringar. För att förhindra detta finns det allt efter driftsätt och konstruktion av ångbildaren viktiga krav på kvaliteten hos matarvattnet till pannorna. I en helavsaltningsanläggning avlägsnas de lösta salterna i vattnet med hjälp av jonbytarhartser. Dessa salter förekommer dissocierat, alltså i positiva (katjoner) och negativa partiklar (anjoner). Därför är avsaltningsprocessen uppbyggd enligt följande: Katjonbytare – CO2-avgasare – Anjonbytare – Blandbäddsfilter. Dessutom behövs en regenereringsstation och en neutralisering för att anläggningen ska kunna fungera.

Nyheter om produkten

09.08.2018

Universell montering av lägeskvittering med svängadapter

Nyheter om produkten

07.10.2015

SIL-bedömning av GEMÜ-produkter

Tillsammans med den oberoende testorganisationen EXIDA har GEMÜ utfört en SIL-bedömning av ett antal olika produkter i sortimentet.