På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

GEMÜ 1236

Elektrisk gränslägesindikator

 • Beskrivning
 • Funktioner
 • Tekniska specifikationer
 • Tillbehör

Lägeskvittering GEMÜ 1236 är avsedd att monteras på linjära ställdon med pneumatik. Ventilspindelns läge registreras och utvärderas elektroniskt med hög tillförlitlighet genom en spelfri och icke-positiv konstruktion. Intelligenta mikroprocesstyrda funktioner underlättar både idrifttagande och drift. Ventilens aktuella läge visas med lättavlästa lysdioder och återkopplas via elektriska signaler. GEMÜ 1236 har tagits fram särskilt för ventiler med små, medelstora och stora dimensioner, samt en slaglängd på 2–74,5 mm.

 • Kommunikations- och programmeringsgränssnitt IO-Link
 • Möjligt att ställa in gränslägestolerans
 • Speed-AP-funktion, för snabb montering och initiering
 • Lättavläst lägesindikering med lysdioder
 • Kan anpassas till GEMÜs ventiler eller manöverdon från andra tillverkare
 • Gränslägesprogrammering på platsen eller externt via programmeringsingång
 • Fältbuss

Passande produkter

Nyheter om produkten

09.08.2018

Universell montering av lägeskvittering med svängadapter