På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

GEMÜ LSR

Elektrisk gränslägesindikator för vriddon

 • Beskrivning
 • Funktioner
 • Tekniska specifikationer
 • Tillbehör

De elektriska gränslägesindikatorerna i GEMÜ LS-serien är till för kvittering och kontroll av läget hos kvartsvarvsventiler. Beroende på utförande har den en eller två mekaniska mikrobrytare, resp. 2- eller 3-tråds induktiva brytare.

 • Enkel eftermontering på linjära vriddon
 • Kan byggas ut med ventiler från andra tillverkare
 • Kompakt och stabilt hus
 • Optisk lägesindikering (tillval)
 • ATEX
 • Explosionsskydd
 • NAMUR

Passande produkter

Nyheter om produkten

09.08.2018

Universell montering av lägeskvittering med svängadapter