På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

GEMÜ LST

Elektrisk gränslägesindikator för vriddon

  • Beskrivning
  • Funktioner
  • Tekniska specifikationer

De elektriska gränslägesindikatorerna i GEMÜ LS-serien är till för kvittering och kontroll av läget hos kvartsvarvsventiler. Beroende på utförande har den en eller två mekaniska mikrobrytare, resp. 2- eller 3-tråds induktiva brytare.

  • Enkel eftermontering på linjära vriddon
  • Kan byggas ut med ventiler från andra tillverkare
  • Kompakt och stabilt hus
  • Optisk lägesindikering (tillval)
  • ATEX
  • Explosionsskydd
  • NAMUR

Nyheter om produkten

09.08.2018

Universell montering av lägeskvittering med svängadapter