På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

GEMÜ 4222

Ventilaktivering med integrerad 3/2-vägs styrventil

 • Beskrivning
 • Funktioner
 • Tekniska specifikationer
 • Tillbehör

Ventilaktivering GEMÜ 4222 med integrerad 3/2-vägs styrventil för externt styrda linjära manöverdon arbetar med både en mikroprocessorstyrd intelligent lägesregistrering och ett integrerat analogt vägmätsystem. Den optiska lägeskvitteringen visas med lysdioder. Den elektriska aktiveringen och lägeskvitteringen sker via 24 V likströmssignal eller via fältbuss (AS-gränssnitt, DeviceNet).

 • 24 V-utförande eller fältbussanslutning till AS-gränssnitt eller DeviceNet
 • Smidig gränslägesinställning med automatiskt eller manuellt programmeringsläge
 • Lägre kostnader för kabeldragning
 • Lägre kostnader för planering
 • Fältbuss
 • Max. drifttryck: 7 bar
 • Pilotventil

Passande produkter

Innovative methods for freeze-drying pharmaceutical products

Tillämpning av produkten

Innovativ frystorkning av läkemedel

Läkemedelstillverkning bygger i många fall på biotekniska processer. Läkemedlens molekylstruktur är vanligen mycket komplex och instabil i flytande form. Det innebär att många biofarmaka inte går att lagra direkt. Då är frystorkning den skonsammaste metoden för att bevara lösningen med den aktiva ingrediensen. Eftersom driftförhållandena är avgörande spelar vridspjället GEMÜ 490 en extra viktig roll.

Nyheter om produkten

09.08.2018

Universell montering av lägeskvittering med svängadapter