På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

GEMÜ 3020

Turbinflödesmätare

 • Beskrivning
 • Funktioner
 • Tekniska specifikationer

GEMÜ 3020 är en turbinflödesmätare. Den har medieavskiljning mellan mätpunkt och mätvärdesomvandlare och en integrerad strömningsriktare. Mätvärdesomvandlaren med mätsignaler enligt industristandard kalibreras på fabrik.

 • Mycket litet tryckfall
 • Kort till-/frånledningssträcka
 • Exakt mätning av volymflöde
 • Integrerad strömningsriktare
 • Anslutningstyp: Unionskoppling
 • Manövrering: Med fri axelände
 • Flödesmätarens funktionsprincip: Turbin
 • Ventilhusmaterial: PVC-U; PVDF
 • Max. drifttryck: 10 bar
 • Max. medietemperatur: 80 ° C
 • Min. medietemperatur: -20 ° C
 • Dimensioner: DN 25 (1''); DN 50 (2'')
Fabrication of metallic microcomponents by electroforming

Tillämpning av produkten

Tillverkning av metalliska mikrokomponenter med elektroplätering

Mikrokomponenters komplexa utformning, t.ex. i urverk i form av kugghjul eller ankarhjul, är svår att uppnå med klassisk mekanisk metodik utan gradbildning. Nya metoder som LIGA-processen gör det möjligt att tillverka sådana mikrokomponenter genom att definiera mikrostrukturer litografiskt och avskilja dem galvaniskt.