• Beskrivning
 • Funktioner
 • Tekniska specifikationer

GEMÜ 3040 är en ultraljudsflödesmätare som kontaktlöst mäter volymflödet hos ledande och icke-ledande vätskor. Flödesmätaren lämpar sig för alkaliska, toxiska eller aggressiva medier och kan även användas till avjoniserat vatten. Enheten kan programmeras på plats med den bakgrundsbelysta manöverdisplayen. En tomrörsövervakning och en mängdräknare är inbyggda som standard.

 • Hög mätnoggrannhet och reproducerbarhet
 • Snabb mätvärdesregistrering
 • Kort till-/frånledningssträcka
 • Mycket litet tryckfall
 • Inga rörliga delar i mediet
 • Minimala ”deadlegs”
 • Mätavvikelse:± 2 % av mätvärdet (± 3 mm/s)
 • Mediets temperatur:-10 till 80 °C
 • Drifttryck:0 till 16 bar
 • Dimensioner:DN 10 till 50
 • Anslutningstyper:Gänga | Unionskoppling
 • Mätrörsmaterial:PE-HD | PSU
 • Elektriska anslutningstyper:M12-stickkontakt
 • Försörjningsspänning:24 V DC
 • Mätområde vätskor:0,3 till 900 l/min