På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

GEMÜ 800

Svävkroppsmätare

 • Beskrivning
 • Funktioner
 • Tekniska specifikationer

I flödesmätaren GEMÜ 800 sker mätningen med svävkropp. Mätaren har ett genomskinligt mätrör. Den mätskala som finns på mätröret är anpassad efter det aktuella flödesmediet. Den integrerade skenan med laxspår är till för att montera börvärdesdisplay, gränsvärdes- och signalenheter.

 • Hög mätnoggrannhet, enkel användning
 • Korrosionsbeständigt plasthus
 • Lätt att avläsa tack vare stora och översiktliga skalor
 • ATEX-utförande som tillval
 • Det finns över 500 standard- och över 13 000 specialskalor tillgängliga och ytterligare skalindelningar kan alltid åstadkommas
 • Anslutningstyp: Stuts; Unionskoppling
 • Manövrering: Med fri axelände
 • ATEX
 • Flödesmätarens funktionsprincip: Svävkroppsprincip
 • Explosionsskydd
 • Ventilhusmaterial: PA; PSU; PVC-U
 • Max. drifttryck: 15 bar
 • Max. medietemperatur: 120 ° C
 • Min. medietemperatur: -20 ° C
 • Dimensioner: DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2'')
 • SCHWEBEKOERPERWERKSTOFF
Gravel filtration plant and ion exchangers for treatment of waste water from electroplating plants

Tillämpning av produkten

Sandfiltreringsanläggning och jonbytare för rening av avloppsvatten från galvaniseringsfabriker

Metallöverdrag på detaljer och föremål är ofta till för att skydda mot korrosion eller förslitning. Beläggningen kan också ha egna funktioner, t.ex. elektrisk ledningsförmåga eller ge föremålet ett tilltalande utseende. På galvaniseringsanläggningar doppas objekt i olika processbad som kan delas in i förbehandling, metallisering och efterbehandling. Jonbytare används ofta för att behandla råvatten för produktionssyften eller för att binda ämnen i sköljvattnet och leda det renade vattnet vidare i processen. Även vid reningen av avloppsvattnet används jonbytare innan det renade avloppsvattnet kan ledas tillbaka till avloppssystemet.