Coockies på Gemü´s webplats

GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. ...

Se Information om cookies för mer information om hur GEMÜ använder cookies. Sekretesspolicy

GEMÜs webbplatser använder cookies

En cookie är en kort text som skickas från en webbplats till din webbläsare och sedan lagras i ditt system. GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbsidor så att den så långt möjligt överensstämmer med besökarens preferenser (t.ex. land- och språkval). Cookies anpassar också den information som visas på webbplatsen nästa gång du besöker den. Om du har registrerat dig på webbplatsen kan vissa uppgifter, t.ex. ditt användarnamn, lagras via en cookie.

Cookies på GEMÜs webbplatser

På GEMÜs webbplatser används både sessions cookies och beständiga cookies. Med sessionscookies avses cookies som endast lagras i minnet under användarens besök på webbplatsen. Sådana cookies sparas inte i slutanvändarens system.

Tack vare beständiga cookies känns du igen varje gång du återkommer till vår webbplats och de inställningar du gjort tidigare väljs automatiskt så att du inte behöver ange dem på nytt vid varje besök. Beständiga cookies lagras permanent i användarens system (på hårddisken eller någon annanstans) och kan ha en livslängd från några sekunder till flera år. GEMÜs webbplatser använder beständiga cookies bland annat för att komma ihåg land-/språkval, underlätta statistikinsamling och komma ihåg om användaren redan har svarat på en onlineundersökning.

Alternativ

Om du inte vill acceptera cookies från GEMÜs webbplats kan du välja att lämna webbplatsen eller konfigurera din webbläsare så att den antingen aviserar när du tar emot en cookie (så att du kan välja om du ska acceptera den eller inte) eller spärrar alla eller vissa typer av cookies. Webbläsaren kan också radera tidigare sparade cookies. Information om inställningar för cookies finns i webbläsarens hjälpfunktion. Även om du har spärrat användningen av cookies i din webbläsare kan du besöka de flesta delar av GEMÜs webbplatser.

GEMÜ 850

Svävkroppsmätare

 • Beskrivning
 • Funktioner
 • Tekniska specifikationer

I flödesmätaren GEMÜ 850 sker mätningen med svävkropp. Mätaren har ett genomskinligt mätrör. Den mätskala som finns på mätröret är anpassad efter det aktuella flödesmediet. Den integrerade skenan med laxspår är till för att montera börvärdesdisplay, gränsvärdes- och signalenheter.

 • Hög mätnoggrannhet, enkel användning
 • Korrosionsbeständigt plasthus
 • Lätt att avläsa tack vare stora och översiktliga skalor
 • ATEX-utförande som tillval
 • Det finns över 500 standard- och över 13 000 specialskalor tillgängliga och ytterligare skalindelningar kan alltid åstadkommas
 • Anslutningstyp: Stuts; Unionskoppling
 • Manövrering: Med fri axelände
 • Flödesmätarens funktionsprincip
 • Ventilhusmaterial: PA, glasklar; PSU; PVC-U, glasklar
 • Överensstämmelser: RoHS
 • Max. drifttryck: 15 bar
 • Max. medietemperatur: 120 ° C
 • Min. medietemperatur: -20 ° C
 • Dimensioner: DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1'')
 • Svävkroppsmaterial
Ultrasonic cleaning

Tillämpning av produkten

Ultraljudsrengöring

Den högklassiga rengöringen spelar en betydande roll vid service och underhåll av verktygsformar, t.ex. för tillverkning av gummi- och plastformkomponenter. Det finns ett stort antal olika procedurer för att rengöra komponenter. Traditionell kemisk rengöring är ofta inte grundlig ännu och förbrukar dessutom stora mängder rengöringsmedel. Detta gör att driftskostnaderna ökar dramatiskt och belastning på miljön blir större. Ultraljudsrengöringsanläggningar uppnår betydligt bättre rengöringsresultat med lägre kemikalieförbrukning.