På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

GEMÜ 850

Svävkroppsmätare

 • Beskrivning
 • Funktioner
 • Tekniska specifikationer

I flödesmätaren GEMÜ 850 sker mätningen med svävkropp. Mätaren har ett genomskinligt mätrör. Den mätskala som finns på mätröret är anpassad efter det aktuella flödesmediet. Den integrerade skenan med laxspår är till för att montera börvärdesdisplay, gränsvärdes- och signalenheter.

 • Hög mätnoggrannhet, enkel användning
 • Korrosionsbeständigt plasthus
 • Lätt att avläsa tack vare stora och översiktliga skalor
 • ATEX-utförande som tillval
 • Det finns över 500 standard- och över 13 000 specialskalor tillgängliga och ytterligare skalindelningar kan alltid åstadkommas
 • Anslutningstyp: Stuts; Unionskoppling
 • Manövrering: Med fri axelände
 • ATEX
 • Flödesmätarens funktionsprincip: Svävkroppsprincip
 • Explosionsskydd
 • Ventilhusmaterial: PA, glasklar; PSU; PVC-U, glasklar
 • Max. drifttryck: 15 bar
 • Max. medietemperatur: 120 ° C
 • Min. medietemperatur: -20 ° C
 • Dimensioner: DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1'')
 • SCHWEBEKOERPERWERKSTOFF
Ultrasonic cleaning

Tillämpning av produkten

Ultraljudsrengöring

Den högklassiga rengöringen spelar en betydande roll vid service och underhåll av verktygsformar, t.ex. för tillverkning av gummi- och plastformkomponenter. Det finns ett stort antal olika procedurer för att rengöra komponenter. Traditionell kemisk rengöring är ofta inte grundlig ännu och förbrukar dessutom stora mängder rengöringsmedel. Detta gör att driftskostnaderna ökar dramatiskt och belastning på miljön blir större. Ultraljudsrengöringsanläggningar uppnår betydligt bättre rengöringsresultat med lägre kemikalieförbrukning.